Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

"Στατιστικά στοιχεία Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με ζώα"


Στατιστικά στοιχεία, κατόπιν αιτήματος της σελίδας Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Kακοποίησης Ζώων Ελλάδας, παρείχε η Δ/νση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με συμβάντα στα οποία κλήθηκε να συνδράμει, από 1/1/2017 μέχρι και 31/12/2018.
Το εν λόγω χρονικό διάστημα το Πυροσβεστικό Σώμα παρείχε συνδρομή σε 37 περιπτώσεις που αφορούν ζώα, όπως εμφαίνεται στον Πίνακα 1. Από αυτές παρείχε βοήθεια σε 22 περιπτώσεις, όπως διάσωση και απελευθέρωση, ενώ επενέβη σε 15 περιπτώσεις πυρκαγιάς.  

Πίνακας 1

Συνέπεια των συμβάντων ήταν ο τραυματισμός 8 ζώων σε 7 περιπτώσεις και ο θάνατος άλλων 19 ζώων σε 8 περιπτώσεις, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ζώα συντροφιάς, πτηνά, βοοειδή και ιπποειδή. 

Πίνακας 2
                            

Όπως έχει διατυπωθεί και σε σχετικό άρθρο, σύμφωνα με το άρ. 1 §1 περ. α΄ του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄), ως αντικ/κε από το άρ. 63 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄) «Το Πυροσβεστικό Σώμα … έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.». Ως φυσικό περιβάλλον ορίζεται το συνονθύλευμα όλων των ζωντανών οργανισμών και της άβιας ύλης που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Επομένως, αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι και η προστασία των ζώων, όπως ο απεγκλωβισμός ζώων από δέντρα, αυτοκινητοδρόμους και φρεάτια υδροσυλλεκτών και αγωγούς ομβρίων υδάτων, αλλά κι από κάθε άλλο χώρο που υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν ή να κινδυνεύσουν. Έτσι, οποιαδήποτε άρνηση παροχής βοήθειας ΠΡΕΠΕΙ να καταγγέλλεται στις προϊστάμενες υπηρεσίες του Αρχηγείου του Π.Σ.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

"Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αρμόδια για θέματα ζώων"


Η αρμόδια για ζητήματα προστασίας των ζώων Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κα Χριστογιαννοπούλου Αιμιλία έχει αντικατασταθεί από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κα Λάλλη Ροζαλία. Η κα Λάλλη δέχεται κοινό για τυχόν σημαντικά ζητήματα που άπτονται της φύσεως της ενεργητικής ή παθητικής κακοποίησης ζώων ή και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:00’ έως και 13:00΄.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

"Στατιστικά στοιχεία ΕΛ.ΑΣ. για την κακοποίηση ιπποειδών εργασίας στη Σαντορίνη"


            Σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 1244/18/1569533 από 04/08/2018 έγγραφο της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α.-ΕΛ.ΑΣ. παρασχέθηκαν στη σελίδα μας, κατόπιν αιτήματός μας, τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση ιπποειδών εργασίας στο νησί της Σαντορίνης (Θήρα) από το 2012 έως και το 2017.
            Συγκεκριμένα, σχηματισθείσες δικογραφίες κατά δραστών για παράβαση του άρ. 16 του Ν. 4039/12-«Κακοποίηση Ζώων» για τα ιπποειδή αναφέρονται μόνο το 2016 και το 2017, ενώ από το 2012 δεν αναφέρεται κάποια. Για το 2016 αναφέρονται 2 καταγγελίες για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, χωρίς τη βεβαίωση διοικητικού προστίμου (Δ.Π.) και για το 2017 αναφέρονται 4 καταγγελίες για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, με παράλληλη βεβαίωση Δ.Π. για τις 2 εκ των 4 περιπτώσεων.
Από το 2014 έως και το 2017 αναφέρονται συνολικά 22 καταγγελίες για κακοποίηση ζώων γενικά, για τις οποίες σχηματίσθηκαν δικογραφίες, χωρίς να αναφέρεται εάν επιβλήθηκαν Δ.Π.
Σε όλες τις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται η επιβολή Δ.Π. υπάρχει η πιθανότητα αυτά να επιβλήθηκαν μεταγενέστερα με την απόφαση των δικαστηρίων. Δείτε τον πίνακα:


(Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: www.lifo.gr)


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

"Ζώα σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Noμοθεσία"            Σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. β΄ του άρθρου 17 της Υ1β/2000/29-3-1995 (Β' 343) Υγειονομικής Διάταξης «...απαγορεύεται απολύτως η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα (εμπορικά κλπ) κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών...». Η εν λόγω Υγειονομική Διάταξη δεν πρέπει να εφαρμόζεται κι έχει καταργηθεί με το άρ. 23 του Ν. 4039/12 (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 161597 από 4/4/12 εγκύκλιο του Εισαγγελέα Πρωτ/κών Αθ. και την υπ΄αριθμ. 102 από 19/3/13 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). 
Σύμφωνα με τον Ε.Κ. 852/2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων [ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX (στοιχείο 4)] «…Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα…».
Η Υ1γ/Γ.Π./οίκ.47829 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) Υγειονομική Διάταξη και ειδικότερα στο άρθρο 5, παρ. 14 α & β ρυθμίζει το θέμα της εισόδου των σκύλων βοηθείας-σκύλων οδηγών που συνοδεύουν άτομα με προβλήματα όρασης ή άτομα με αναπηρία στις αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σχετικά με την παραμονή ζώων συντροφιάς στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δεν υφίσταται σαφής ειδική πρόβλεψη, σύμφωνα με το Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας/ Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Ως σκύλος βοηθείας ορίζεται «…ο εκπαιδευμένος σκύλος οδηγός τυφλού και ο σκύλος βοηθός ατόμων με αναπηρίες.» (Άρ. 16 παρ. 7 του Ν.3868/10 & Υ1γ/Γ.Π./90421 από 15-10-2014, με ΑΔΑ:6ΙΑΤΘ-Β2Υ).
Συμπεραίνεται ότι για να υπάρχει το ανωτέρω ως εξαίρεση, δεν επιτρέπονται όλα τα άλλα. Με πάσα επιφύλαξη, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να κατέχει και μπορεί να ελέγχεται για το (ενημερωμένο) βιβλιάριο υγείας και το chip από τους αρμόδιους φορείς και μπορούν να βεβαιωθούν διοικητικά πρόστιμα, σε περίπτωση έλλειψής τους. H ευθύνη και οι ανάλογες κυρώσεις, για την είσοδο ενός ζώου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βαραίνουν τον ιδιοκτήτη του ή προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
 «…Αν διαπιστωθεί παράβαση από τις Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία), δηλαδή η είσοδος και η παραμονή σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς και κυρίως σκύλου ο οποίος δεν είναι σκύλος βοηθείας, ώστε να χρησιμοποιείται από τις συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών για τους λόγους που προαναφέραμε, τότε επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 500€-5.000€ που αφορά ‘’Μη συμμόρφωση του επιχειρηματία σχετικά με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής’’, όπως αναφέρονται στον ΕΚ 852/2004 (Παράρτημα II) και όπως ορίζονται στα άρ. 23 & 24 του Ν. 4235/2014 … Εδώ να σημειώσουμε πως για την συγκεκριμένη παράβαση οι Αρμόδιες Αρχές (ΕΦΕΤ-Υγειονομική Υπηρεσία) μπορούν να κάνουν χρήση και την διάταξη του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, η οποία βρίσκεται σε ισχύ παράλληλα με το Ν.4235/2014 και η οποία αναφέρει πως όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του Α.Ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ' εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Την συγκεκριμένη Διάταξη του Νόμου 4075/ 2012 μπορούν να εφαρμόσουν και άλλα ελεγκτικά όργανα (υπάλληλοι άλλων Κρατικών Φορέων – Υπηρεσιών, όπως της Αστυνομίας, των Λιμενικών Αρχών, του ΕΟΤ κλπ.) τα οποία δεν δύναται να εφαρμόσουν το Ν.4235/2014.». (Κεραμυδάς Δημήτρης Υγιεινολόγος MSc, Χατζημπύρου Ολυμπία Τεχνολόγος Τροφίμων)
Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 11 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με αρ. 46 του Ν. 4235/14 «Οι υπεύθυνοι σφαγείων, κρεοπωλείων, νοσοκομείων, στρατοπέδων, κατασκηνώσεων, καταστημάτων διάθεσης τροφίµων, εγκαταστάσεων µαζικής εστίασης και γενικά χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα απορρίµµατα των εγκαταστάσεών τους.».


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"
PAGE: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/


(Πηγή φωτογραφίας: http://www.enallaktikos.gr/ar21646el-kafeteria-anoigei-tis-portes-tis-gia-na-zestanei-ta-adespota-zwa-fwtografia.html)

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

"Ετήσια στατιστικά καταγγελιών-περιστατικών κακοποίησης ζώων έτους 2017 από την ΕΛ.ΑΣ."


Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με καταγγελίες και περιστατικά κακοποίησης ζώων στην ελληνική επικράτεια συνολικά για το έτος 2017, τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά φέτος μέσα από τη σελίδα μας και με σχετική έγκρισή της ΕΛ.ΑΣ.
           Για το έτος 2017 η ΕΛ.ΑΣ. κάνει σαφή διάκριση όσον αφορά την προέλευση των καταγγελιών από πολίτες, φιλοζωικές οργανώσεις-σωματεία και άλλους φορείς-υπηρεσίες. Μέσα σε αυτές υποθέτουμε ότι βρίσκονται πολλές καταγγελίες από τη συνδρομή της σελίδας μας σε πολίτες που ήθελαν τη βοήθεια μας.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η καταγραφή υποθέσεων που επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, καθώς και το οικονομικό ύψος αυτών των προστίμων με 256 υποθέσεις (1.816.370€ το χρηματικό ποσό για το 9μηνο 2017). Για τους λοιπούς μήνες δε διατίθενται οικονομικά στοιχεία.
Οι καταγγελίες που περιήλθαν στις αστυνομικές υπηρεσίες για το 2017 (2.968), είναι διπλάσιες από εκείνες ολόκληρου του έτους 2016 (1.436). Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα μόνο ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά κακοποίησης ή μόνο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση κι ενθάρρυνση για καταγγελία κακοποίησης ζώoυ. Βέβαια, μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο έως ένα βαθμό. Δε μπορούμε παρά να κάνουμε υποθέσεις!
Επίσης, οι δικογραφίες που εν τέλει σχηματίσθηκαν (2017-1.528 δικογραφίες), εντός των οποίων περιλαμβάνονται οι συλληφθέντες (2017-256 συλληφθέντες) είναι και πάλι αυξημένες (2016: 1.218 δικογραφίες & 197 συλλήψεις).
           Σημαντικό να αναφερθεί ότι για το έτος 2017 κανένας από τους συλληφθέντες δεν βρέθηκε να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία ή/και παιδική κακοποίησηΤέλος, αναφέρονται για το 2017 370 υποθέσεις ζωοκλοπής, εκ των οποίων οι 364 είναι τετελεσμένες και οι 6 είναι απόπειρεςΟ Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

"Παράσταση φιλοζωικού σωματείου ως "πολιτικώς ενάγων" σε υποθέσεις κακοποίησης ζώων"


Την 22/12/2017 ο Ν. 4039/2012 συμπληρώθηκε με μία ακόμη σημαντική διάταξη (Άρ. 29 Ν. 4509/τ. Α΄/22-12-2017), η οποία επιτρέπει σε κάθε φιλοζωικό σωματείο που δραστηριοποιείται σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν έχει υποστεί περιουσιακή ζημία, να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων αυτοτελώς και προς υποστήριξη της κατηγορίας και μόνο. Η σχετική δήλωση μπορεί να γίνει τόσο κατά την προδικασία όσο και στο ακροατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δηλωθεί παράσταση πολιτικής αγωγής, όταν υποβάλλεται μήνυση για κάποιο έγκλημα εις βάρος ζώου στο Α.Τ. ή κατά την τέλεση της δίκης.
Καλό είναι σε σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης ή κακομεταχείρισης ζώων, έχοντας εξασφαλίσει τις κατάλληλες αποδείξεις και συμπληρωματικές μαρτυρίες, να ενημερώνουμε και κάποιο φιλοζωικό σωματείο, εφόσον πλέον υπάρχει η δυνατότητα να υποστηρίξει την υπόθεση μας και ίσως να ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την καταδίκη του δράστη. Δείτε τη νέα διάταξη του Ν. 4039/2012 και τι ορίζει το άρ. 84 του Κ.Π.Δ.:
Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

"Αφαίρεση ζώου σε περίπτωση κακοποίησης"


            Συνεχώς αναφέρουμε ότι στις περιπτώσεις ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης ζώου ή  μη τήρησης των όρων ευζωίας οφείλουμε να ενεργούμε άμεσα, αρχικά, καλώντας στο «100» (Κέντρο Άμεσης Δράσης) ή στο τοπικό Α.Τ. και κατόπιν, κάνοντας έγγραφη καταγγελία ή υποβάλλοντας μήνυση, σύμφωνα με τα άρθρα Ενεργητική κακοποίηση ζώων συντροφιάς, Παθητική κακοποίηση ζώων συντροφιάς (Με διαδικασία ΜΗΝΥΣΗΣ),  Διαδικασία καταγγελίας για “παθητική κακοποίηση” ζώου μέσω email και Διαδικασία συστάσεων-παραπόνων ή/και αναφοράς συμβάντων που δεν προβλέπεται μήνυση.
            Αρχικά, υποβάλλοντας μήνυση, δε σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε ότι όλα θα κυλήσουν σωστά για την τύχη του ζώου και θα πάνε όπως τα σκεπτόμαστε. Πολλές φορές η δικογραφία που θα σχηματιστεί μετά την κατάθεσή μας, αφού ολοκληρωθούν οι αστυνομικές ενέργειες και τα σχετικά έγγραφα, πολύ σύντομα υποβάλλεται στον Εισαγγελέα. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ θα έπρεπε να γίνει παράλληλα έλεγχος για τις συνθήκες διαβίωσης του ζώου, αυτό επαφίεται στη διάταξη του Εισαγγελέα, με τη δικογραφία να επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό στο Α.Τ. όπου υποβλήθηκε η μήνυση, ώστε να ληφθούν περισσότερα στοιχεία και συμπληρωματικές μαρτυρίες. Έτσι, θα περάσει αρκετό χρονικό διάστημα με το ζώο να παραμένει στις ίδιες συνθήκες και τη δικογραφία να πηγαινοέρχεται μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις λοιπές διαδικασίες καταγγελίας, είτε υποβάλλοντας έγγραφη επιστολή είτε αποστέλλοντας email. Ελέγχουμε εάν υπάρχει καθυστέρηση από την Αστυνομία για τον επικείμενο έλεγχο, καθώς κι εάν άλλαξε κάτι προς το καλύτερο μετά την αυτοψία.
            Όποια διαδικασία κι αν επιλέξουμε, έχουμε στο νου μας την τύχη του ζώου. Η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις παθητικής κακοποίησης, όπου δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη ζωή του ζώου ή/και πιστεύουμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο βελτίωσης, η διαδικασία μέσω email ή έγγραφης επιστολής να έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, σε άλλες, η υποβολή μήνυσης μπορεί να είναι η μοναδική λύση. Εάν, όμως, δεν αιτηθούμε κατά την υποβολή μήνυσης την άμεση απομάκρυνση του ζώου από τον ιδιοκτήτη του, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4039/2012 περί οριστικής ή προσωρινής αφαίρεσης ζώου, θα παραμείνει εκεί έως τη δικάσιμο.
            Επομένως, σε συντρέχουσα περίπτωση, αιτούμαστε κατά την μήνυσή μας την αφαίρεση του ζώου, εφόσον υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος και πόνος, με άμεση ενημέρωση του Εισαγγελέα από Αξιωματικό του Α.Τ. κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στις άλλες διαδικασίες το θέτουμε ως ενδεχόμενο και εάν μας ζητηθεί, μεταβαίνουμε και για κατάθεση. Καλό είναι να γνωρίζουμε εκ των προτέρων, εάν υπάρχει τοπικό δημοτικό καταφύγιο, άλλος χώρος φύλαξης με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος ή σωματείο στο οικείο ή όμορο Δήμο. Συνήθως με προφορική εντολή ακολουθείται η προσωρινή αφαίρεση, ενώ η οριστική επέρχεται με τη δικάσιμο. Πέραν των διαδικασιών που εμπλέκεται εν πρώτοις η ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της αρμόδιας για θέματα ζώων Εισαγγελέα για την Αθήνα κας Χριστογιαννοπούλου Αιμιλίας κάθε Τρίτη και Πέμπτη 11:00' με 13:00' στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

"Μαζικές δηλητηριάσεις σκύλων & γατών στην Πρέβεζα-Νέα στοιχεία"


Χωριά της Πρέβεζας, όπως ο Λούρος, ο Νέος Ωρωπός, ο Μύτικας, το Θεσπρωτικό, η Φιλιππιάδα και η Σαμψούντα έχουν γίνει τόποι διάπραξης αποτρόπαιων εγκλημάτων εις βάρος των αδέσποτων, αλλά και των δεσποζόμενων ζώων και κυρίως των σκύλων κατά δεκάδες. Όλα τα παρακάτω αριθμητικά στοιχεία βασίζονται σε αναφορές συγκεκριμένων εθελοντών κατοίκων των περιοχών που φροντίζουν τα αδέσποτα ζώα. Το ότι δεν έχουν υποβληθεί οι ανάλογες μηνύσεις ώστε να καλύπτεται ο συνολικός αριθμός δεν σημαίνει ότι τα ζώα δεν δηλητηριάστηκαν.

-Τις τελευταίες δύο -2- εβδομάδες έχουν ανευρεθεί δεκαεννιά -19- σκύλοι και γάτες νεκρά από δηλητηρίαση μόνο στον Λούρο Πρέβεζας και υπολογίζονται και σε περισσότερα, ενώ κάποια έχουν εξαφανιστεί.
-Σε διπλανό χωριό, στον Νέο Ωρωπό, βρέθηκαν σε μία -1- ημέρα, όπως με ενημέρωσαν, δεκαπέντε -15- σκύλοι δηλητηριασμένοι.
-Στον Μύτικα Πρέβεζας έχουν αναφερθεί άλλοι έξι -6- τουλάχιστον σκύλοι δηλητηριασμένοι, με τα τρία -3- ζώα εξ αυτών να είναι δεσποζόμενα.
-Επίσης, στο Θεσπρωτικό τους τελευταίους οκτώ -8- μήνες έχουν ανευρεθεί δηλητηριασμένοι πάνω από είκοσι -20- σκύλοι, με τους δύο -2- εξ αυτών το τελευταίο 15μερο.
-Στη Φιλιππιάδα την 22/11 βρέθηκαν δύο -2- δηλητηριασμένοι σκύλοι, ενώ πριν από ένα -1- μήνα άλλοι τρεις -3- .
-Στην Σαμψούντα υπάρχουν αναφορές για άγνωστο αριθμό σκύλων που έχουν εξαφανιστεί.
-Στον Λούρο οι σκύλοι έχουν βρεθεί νεκροί σε διαφορετικές γειτονιές τους χωριού. Είναι μία ένδειξη ότι ο δράστης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ, αλλά ΠΟΛΛΟΙ. Το έγκλημα είναι πολύ καλά μεθοδευμένο και φαίνεται να υπάρχει σχέδιο για την εξόντωσή τους. Πλέον, στην πατρική μου γειτονιά στην οδό Σουλίου στον Λούρο, δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ αδέσποτος σκύλος.

-Συγκεκριμένα στον Λούρο:
-Την 3/11 ανευρέθηκε μία -1- δηλητηριασμένη γάτα στην οδό Σουλίου.
-Δύο -2- δηλητηριασμένοι σκύλοι βρέθηκαν πριν από 1,5 με 2 εβδομάδες (από 6/11 κι εντεύθεν) έξω από το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο του χωριού, ζώα τα οποία τύχαιναν της αγάπης διαφόρων παιδιών, όπως με ενημέρωσε μητέρα που το παιδί της πηγαίνει στο εκεί σχολείο. Τα δηλητηριασμένα δολώματα βρίσκονταν πλησίον χώρων που παίζουν μικρά παιδιά. Κι ακολουθούν κι άλλοι!
-Άλλοι δύο -2- βρέθηκαν την 15/11/2017 έξω από φροντιστήριο ξένων γλωσσών και πλησίον σούπερ μάρκετ, τα οποία φρόντιζαν υπάλληλοι αυτού, ενώ
-ένας -1- δεσποζόμενος βρέθηκε στο ίδιο σημείο δηλητηριασμένος την 16/11/2017 και
-ένας ακόμα πάλι την 16/11/2017 στην οδό Σουλίου.
-Ένας -1- ακόμα εθεάθη προφανώς δηλητηριασμένος την 17/11/2017 πλησίον του Δημαρχείου Λούρου από μαθητές της Β΄ Λυκείου, οι οποίοι μετέφεραν καρέκλες στο Δημαρχείο, ώστε την 18/11/2017 να παρακολουθήσουν ταινία στον εν λόγω χώρο.
-Βραδινές ώρες της 18/11/2017, βρέθηκαν άλλοι τρεις -3- σκύλοι δηλητηριασμένοι σε διαφορετικές γειτονιές, οι δύο -2- στην οδό Σουλίου κι ένας -1- εκ των οποίων δεσποζόμενος σε πιο κάτω γειτονιά.
-Την 19/11 & 20/11 βρέθηκαν ακόμη δύο -2- δηλητηριασμένοι, ένας -1- σε κάθε ημέρα, στην οδό Τζοβάρα και 28ης Οκτ. αντίστοιχα.
-Την 21/10 ανευρέθηκαν επτά -7- γάτες, όπως αναφέρθηκε.

Κι αυτά είναι μερικά από τα ανευρεθέντα ζώα…αναρωτιέμαι πόσα ακόμα δε θα βρεθούν και θα απορριφθούν ή έχουν ήδη απορριφθεί στα σκουπίδια ή σε χαντάκια.
Προσωπικά τον Αύγουστο του 2017 ήμουν αυτόπτης μάρτυρας συμβάντος, πλησίον του πατρικού σπιτιού μου, όπου δύο -2- άτομα, το ένα -1- μάλιστα οικογενειακό μέλος επιφανούς προσώπου όπως το ίδιο ισχυρίστηκε, είχαν βάλει σε τσουβάλι ΕΞΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ κρατώντας και ξύλα στα χέρια τους και ήθελαν, όπως έλεγαν εκείνη τη στιγμή, ΝΑ ΤΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, αλλά ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν μόνο να τα μεταφέρουν σε άλλο χώρο! Καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία κι ενημερώθηκε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.
Όμως, παρακαλώ τους κατοίκους του Λούρου και των πέριξ περιοχών να μη βγάζουν γρήγορα συμπεράσματα καθώς το επιφανές πρόσωπο στο οποίο αναφέρομαι ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ/ΟΥΣΑ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΤΟΥ/ΤΗΣ. Η συμπεριφορά τους δε μπορεί να αφορά το έργο του/της στο αντικείμενο που ασχολείται, να το αμαυρώνει και να το ακυρώνει. Διαβάστε προσεκτικά και έχετε κριτική σκέψη. Ποτέ δεν είπα ότι ήταν παρών/ούσα ή ευθύνεται για τη συμπεριφορά άλλων. Μην κατακεραυνώνετε αδίκως άτομα που δεν ευθύνονται!
Eκεί ... που τώρα νέα παιδιά μεγαλώνουν, βλέπουν και πολύ πιθανόν να υιοθετούν παρόμοιες συμπεριφορές, μέσα από την κοινωνική μάθηση...εκεί που δεν υπάρχει σεβασμός στη φύση και τα άλλα ζώα...εκεί που μεγαλώνετε κάποιοι τα παιδιά σας...οι συγκεκριμένοι δράστες έχουν εγγόνια, παιδιά και τα μεγαλώνουν με αυτή τη νοοτροπία... η επαρχία που λέγεται ότι είναι "ζεστή" και φιλική έχει ένα άλλο πρόσωπο, όταν δεν αφορά τον άνθρωπο, αυτό της ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ σε "αυτό" που τους ενοχλεί!

Οι φωτογραφίες αφορούν μόνο κάποια από τα ζώα που έχουν ανευρεθεί δηλητηριασμένα από κατοίκους που τα φρόντιζαν, καθώς κάποια άλλα είχαν απομακρυνθεί ήδη με άγνωστο τρόπο.

Έχουν υποβληθεί ήδη τέσσερις -4- μηνυτήριες αναφορές από κατοίκους του χωριού στον οικείο Α.Σ. Λούρου με συνημμένο φωτογραφικό υλικό, αλλά κι από τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Λούρου κ. Κατσαούνο Θεόδωρο. Σε δύο -2- από τα ανευρεθέντα ζώα έχει γίνει νεκροψία-νεκροτομή και θα γίνει τοξικολογική εξέταση για την ανεύρεση της ουσίας που προκάλεσε την δηλητηρίαση!

Επιστολές έχουν σταλεί για κοινοποίηση των συμβάντων κι ανάληψη ευθυνών και εκδήλωση ενεργειών από την "Report Animal Abuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας" προς τον Δήμο Πρέβεζας, την Περιφέρεια Ηπείρου, την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τη Δ/νση Κτηνιατρικής, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας κ. Ιωάννου που ευχαριστώ πολύ για τη συνδρομή του στο εν λόγω θέμα, την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ/νση Ηπείρου και Δ/νση Αστυνομίας Πρέβεζας, την Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία κι άλλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ τον Α.Σ. Λούρου για την άψογη συνεργασία. Ευχαριστώ, επίσης, το Φιλοζωικό Σωματείο Πρέβεζας (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ) για την αμέριστη βοήθειά του.

Κάνω έκκληση σε όποιο ΠΡΟΣΩΠΟ ή ΦΟΡΕΑ μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά, ώστε να δοθεί ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ να γίνει γνωστό τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο

Αυτός είναι ο κόσμος μας και αυτή η πραγματικότητα των αδέσποτων κυρίως ζώων!


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

"Διαδικασία συστάσεων-παραπόνων ή/και αναφοράς συμβάντων που δεν προβλέπεται μήνυση"


Για πολλά ζητήματα που αφορούν τη μη ορθή μεταχείριση των ζώων από τους ανθρώπους μπορεί να μη προβλέπονται κυρώσεις από το Νόμο. Ωστόσο, παρόλο που αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι επιλήψιμες νομικά, δεν ενδείκνυνται γενικότερα για την ευζωία των ζώων. Σε αυτές τις περιπτώσεις που δε προβλέπονται ποινικές κυρώσεις από το Νόμο ή/και μόνο διοικητικό πρόστιμο, όπως π.χ. στην περίπτωση παράσυρσης ενός αδέσποτου ζώου με όχημα χωρίς δόλο με Δ.Π.:300€, καλούμαστε να αναφέρουμε το συμβάν στην Αστυνομία. Αποφεύγουμε να αναφέρουμε αυτά τα γεγονότα μόνο δια τηλεφώνου, αλλά επιλέγουμε την γραπτή αναφορά τους με μία επιστολή. Το έντυπο μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε πατώντας ΕΔΩ.
Η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται στις περιπτώσεις που τα συμβάντα στα οποία είμαστε μάρτυρες δεν τιμωρούνται και δε διώκονται αυτεπάγγελτα. Αυτό μπορούμε να το ελέγχουμε αναζητώντας τη συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά το είδος του ζώου (π.χ. συντροφιάς, παραγωγικό, κλπ.) κι αν σε αυτή προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τη συμπεριφορά που θέλουμε να αναφέρουμε/καταγγείλουμε.
Η καταγγελία δε σημαίνει απαραίτητα μήνυση, κάτι που συνήθως παρεξηγείται, καθώς μπορεί να σημαίνει κι αναφορά ενός συμβάντος στις Αρχές, μέσω των οποίων γίνεται προσπάθεια, εκτός δικαστηρίων, να επιλυθεί μία διαφορά, να εκφραστούν παράπονα, να γίνουν συστάσεις ή να γίνει έλεγχος συνθηκών διαβίωσης ενός ζώου/ζώων.
Στην επιστολή επικεντρωθείτε στα παρακάτω:
ü  Στοιχεία ετέρου ατόμου, ονομ/μο, τηλέφωνο (αν γνωρίζουμε)
ü  Διεύθυνση κατοικίας, οδό, αριθμό, διαμέρισμα, περιοχή, οικισμός, κλπ.
ü Αριθμός στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος (αναφερόμαστε στον οδηγό, δεν ξέρουμε εάν ο οδηγός ήταν ο ίδιος ο ιδιοκτήτης)
ü  Ακριβή ώρα & ημερομηνία συμβάντος (έστω κοντινή)
ü  Ακριβή τοποθεσία, οδό, αριθμό, περιοχή, οικισμό, δρόμο, λεωφόρο, κλπ.
ü  Ακριβή συμπεριφορά: Τι έκανε; Τι δεν έκανε;
ü  Τι θέλουμε να γίνει; Να κληθεί για συστάσεις, επιβολή προστίμου, να γίνει έλεγχος σε οικία κ.ά.;
Αφού συντάξουμε την επιστολή, την φωτοτυπούμε μία ακόμη φορά και μεταβαίνουμε στο τοπικό Α.Τ. και στον Αξιωματικό Υπηρεσίας ή το Γραφείο Αστυνόμευσης, εάν είναι πρωινή ώρα (συνήθως 07:30-15:00). Δίνουμε το πρωτότυπο έγγραφο και στην φωτοτυπία που κρατάμε ζητάμε να το υπογράψει, στο πλαίσιο που θα δείτε έτοιμο στη δεύτερη σελίδα, ο Αστυνομικός που το παρέλαβε με ακριβή ώρα & ημερομηνία, με ονομ/μο & σφραγίδα.
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και κληθεί εγγράφως η άλλη πλευρά, καταχωρείται συνοπτική περιγραφή στο Βιβλίο Συμβάντων & Αδικημάτων (Β.Α.Σ.), της οποίας δικαιούστε να παραλάβετε αντίγραφο μέσα σε περίπου 10 ημέρες από την υποβολή της αίτησης στη Γραμματεία του Α.Τ. καθημερινές ημέρες (συνήθως 07:30-15:00).
Τη διαδικασία με εισαγγελική παραγγελία συστάσεων την κινούμε μόνο εφόσον η προηγούμενη διαδικασία δεν έχει αποδώσει. Η ταλαιπωρία να στέλνονται οι πολίτες στην Εισαγγελία για να παραλάβουν την παραγγελία από την πρώτη στιγμή δεν προβλέπεται, αφού ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 1 & 2 περ. στ) του Π.Δ. 141/1991, τις οποίες μπορείτε να επικαλείστε.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017

"Στατιστικά στοιχεία κακοποίησης ζώων για το 9μηνο του 2017”


         Παρατίθενται στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την κακοποίηση ζώων στην ελληνική επικράτεια για το 9μηνο του 2017, αλλά και συγκριτικός πίνακας για τα έτη 2014, 2015 & 2016, τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά φέτος μέσα από τη σελίδα μας, πριν ακόμα κι από σχετικό δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ. και με σχετική έγκρισή της.
           Για το έτος 2017 η ΕΛ.ΑΣ. κάνει σαφή διάκριση όσον αφορά την προέλευση των καταγγελιών από πολίτες, φιλοζωικές οργανώσεις-σωματεία και άλλους φορείς-υπηρεσίες. Μέσα σε αυτές υποθέτουμε ότι βρίσκονται πολλές καταγγελίες από τη συνδρομή της σελίδας μας σε πολίτες που ήθελαν τη βοήθεια μας.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η καταγραφή υποθέσεων που επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, καθώς και το οικονομικό ύψος αυτών των προστίμων (185 υποθέσεις, 1.816.370€).
Οι καταγγελίες που περιήλθαν στις αστυνομικές υπηρεσίες, ήδη για το 9μήνο του 2017 (2.128), είναι διπλάσιες από εκείνες το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016 (1.060), αλλά και αρκετά περισσότερες από ολόκληρου του έτους 2016 (1.436). Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα μόνο ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά κακοποίησης ή μόνο ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση κι ενθάρρυνση για καταγγελία της κακοποίησης ζώων. Βέβαια, μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο έως ένα βαθμό. Δε μπορούμε παρά να κάνουμε υποθέσεις!
Επίσης, οι δικογραφίες που εν τέλει σχηματίσθηκαν (2017-1.087 δικογραφίες), εντός των οποίων περιλαμβάνονται οι συλληφθέντες (2017-185 συλληφθέντες) είναι και πάλι αυξημένα (9μηνο 2016: 941 δικογραφίες & 156 συλλήψεις).
Σημαντικό να αναφερθεί ότι για το 9μηνο 2017 κανένας από τους συλληφθέντες δεν βρέθηκε να έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία ή/και παιδική κακοποίηση.


Ευχή μας ας είναι να βλέπουμε τα επόμενα χρόνια και πόσοι από τους δράστες εν τέλει καταδικάστηκαν, κάτι που μόνο τα δικαστήρια μπορούν να γνωστοποιήσουν, καθώς η Ελληνική Αστυνομία δε μπορεί να έχει τέτοια ενημέρωση!


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"