Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

"Ιστορική αναδρομή στη νομοθεσία των ζώων στην Ελλάδα"


1848à1867à1896à1900à1911à1917à1981à
1992à2003à2012à2021

 • Το 1848 επί Όθωνα δημοσιεύθηκε ο πρώτος Νόμος «Ϟ» (9/6/1848-«Νόμος κατά ζωοκλοπίας και ζωοκτονίας»-ΦΕΚ16/17-6-1848) που τιμωρούσε τον ζωοκλόπο ή ζωοκτόνο αλλά και τον συνεργό του με πρόστιμο ή χρηματική ποινή, διπλάσια της τιμής του εν λόγω ζώου, ενώ αυτός που τον αποκάλυπτε, δηλαδή ο μάρτυρας, λάμβανε ως αμοιβή ολόκληρο το ύψος της ποινής του δράστη. Το αδίκημα θεωρούταν πταίσμα.
 • Το 1848, επίσης, δημοσιεύθηκε ο Νόμος ΟΤ΄ (20/2/1848-«Περί θανατώσεως των περιπλανωμένων ζώων χοίρων και αιγών εντός αλλοτρίας ιδιοκτησίας»-ΦΕΚ5/20-2-1848) με τον οποίο επιτρεπόταν στους αγροφύλακες να θανατώνουν χοίρους και κατσίκες που περιπλανιόνταν χωρίς επιτήρηση σε ξένες ιδιοκτησίες αλλά και στους ιδιοκτήτες αυτών. Επίσης, δικαίωμα είχαν οι αστυνομικοί, οι χωροφύλακες και οι δημοτικοί κλητήρες να θανατώσουν τους χοίρους που περιπλανιόνταν εντός των πόλεων.
 • Το 1867, εν αρχή βασιλείας του Γεωργίου του Α΄, δημοσιεύθηκε ο Νόμος ΣΛ΄ (27/4/1867-«Περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας»-ΦΕΚ34/6-6-1867) σύμφωνα με τον οποίο όποιος ζωοκλόπος/ζωοκτόνος συλλαμβανόταν, οδηγούνταν απευθείας στο δικαστήριο και δικαζόταν σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ προβλεπόταν και πάλι αποζημίωση για τον ανακαλύψαντα τον δράστη, κατά το ήμισυ της επιβληθείσας στο δράστη ποινής. Επιπλέον, ο εν λόγω Νόμος καθιέρωσε την υποχρέωση των Δήμων στη καταβολή αποζημιώσεων για ζωοκτονίες που διαπράττονταν στις περιφέρειές τους. Στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με τον Νόμο ΒΥΣΤ΄ του 1896/9-4-1896 (ΦΕΚ48/τ. Α΄/11-4-1896).
 • Το 1900 δημοσιεύθηκε ο Νόμος ΒΨΝΕ΄ (8/4/1900-«Περί προσθήκης διατάξεων τινών εις τους νόμους περί ζωοκλοπίας και ζωοκτονίας»-ΦΕΚ94/τ.Α΄/17-4-1900), που συμπλήρωσε τους προηγούμενους, ο οποίος επιτάχυνε τις διαδικασίες των αποζημιώσεων και επέβαλε αστυνομική επιτήρηση, από 3 μήνες έως 2 έτη, στους καταδικασμένους για ζωοκλοπή και ζωοκτονία, εκτός ορίων της επαρχίας του τόπου της κατοικίας τους.
 • Το 1911, επί πρώτης κυβέρνησης Ε. Βενιζέλου, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης Νικόλαος Δημητρακόπουλος εξέδωσε τον ουσιαστικότερο και συστηματικότερο επί του θέματος νόμο, τον ΓΩΛΣΤ΄ (25/7/1911-«Περί ζωοκλοπίας και ζωοκτονίας»-ΦΕΚ195/τ.Α΄/25-7-1911) που αντικαθιστώντας κάποια άρθρα του Ν. «Ϟ» του 1848, όριζε τόσο την έκταση του αντικειμένου, όσο και τις επαπειλούμενες αυστηρότερες ποινές στερητικών της ελευθερίας και χρηματικές κατά των δραστών ζωοκλόπων και ζωοκτόνων, επεκτεινόμενες και κατά των συνεργών τους, ανεξάρτητα με τις απαιτήσεις αποζημιώσεων και χρηματικές ικανοποιήσεις υπέρ των ιδιοκτητών. Σύμφωνα με το άρθρο 1 οι κλέπτοντες ίππους, όνους, ημιόνους, καμήλες, βοοειδή (ταύρους, αγελάδες και μοσχάρια), βουβάλια, αιγοπρόβατα, χοίρους καθώς και κυψέλες μελισσών, ή το περιεχόμενο αυτών, τιμωρούνται με φυλάκιση, τουλάχιστον 1 μηνός, για μικρόσωμα ζώα και τουλάχιστον 6 μηνών για μεγαλόσωμα ζώα, ανεξάρτητα της χρηματικής ποινής που κυμαίνεται από 30 δρχ. μέχρι 500 δρχ. Κατά το άρθρο 2 ίδιες ποινές επιβάλλονταν και στους ζωοκτόνους των αναφερόμενων ειδών, ενώ προβλέπονταν πιο αυστηρές ποινές για τους καθ΄ υποτροπή δράστες.
 • To 1917 δημοσιεύθηκε ο Νόμος 1038 (2/11/1917-«Περί προστασίας των ζώων»-ΦΕΚ257/τ.Α΄/11-11-1917) με τον οποίο προστατεύεται κάθε ζώο κι όχι συγκεκριμένη κατηγορία ζώων. Συγκεκριμένα στο άρθρο 1 «Όστις βασανίζει, κακοποιεί, ή μεταχειρίζεται μετά σκληρότητας ή χρησιμοποιεί προς εργασίαν, ή φορτώνει ζώον ασθενές ή ανάπηρος ή πέραν της φυσικής του αντοχής ή πέραν του υπό των αστυνομικών διατάξεων οριζομένου βάρους, τιμωρείται με πρόστιμο 3-50 δραχμών ή με κράτησιν μέχρις 20 ημερών ή με αμφοτέρας τα ποινάς ταύτας.». Για πρώτη φορά θεσπίζεται για κάθε ζώο η προστασία του από τον βασανισμό, την κακοποίηση και τη σκληρή μεταχείρισή του. Επίσης, προβλέπεται η ευθανασία σε ζώα πάσχοντα από ασθένεια άνευ θεραπείας ή αρκετά ηλικιωμένα, με αναγκαία την κτηνιατρική γνωμάτευση. Τα εισπραττόμενα πρόστιμα δύνανται να διατίθενται προς ενίσχυση των υφιστάμενων σωματείων. Ο συγκεκριμένος Νόμος ίσχυσε για 64 χρόνια, έως και το 1981. Το 1919 συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. της 30/5/1919 (ΦΕΚ124/τ. Α΄/6-6-1919).
 • Το 1978 δημοσιεύτηκε το Νομοθετικό Διάταγμα 829 (24/11/1978-«Περί καταπολεμήσεως της εχινοκοκκιάσεως-υδατιδώσεως, της λύσσης και των λοιπών ζωοανθρωπονόσων.»-ΦΕΚ203/τ.Α΄/29-11-1978) ο οποίος προέβλεπε την καταγραφή και σήμανση όλων των σκύλων, υποχρέωνε σε ετήσια κτηνιατρική εξέταση και εμβολιασμό, αλλά και σε περισυλλογή, εμβολιασμό, απομόνωση και ευθανασία αδέσποτων και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία σκύλων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 • Το 1981 δημοσιεύτηκε ο Νόμος 1197 (25/8/1981-«Περί Προστασίας των Ζώων»-ΦΕΚ240/τ.Α΄/3-9-1981) με τη σημαντική διάταξη του άρ. 1 παρ. 1 εδ. α΄ & β΄ για τη χορήγηση κατάλληλης κι επαρκούς τροφής και νερού, εξασφάλισης άνετου, υγιεινού και προσαρμοσμένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου κατάλυμα και της παρ. 2 «Όστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρ. 8 του παρόντος ποινών». Τίθενται για πρώτη φορά έννοιες, όπως η εγκατάλειψη ενός ζώου, το πλαίσιο για την ορθή διαβίωση τους, ο προάγγελος της, λεγόμενης σήμερα,  παθητικής κακοποίησης, η χειρουργική επέμβαση με αναισθησία και το πλαίσιο των πειραμάτων, διατάξεις που ισχύουν έως και σήμερα. Οι ποινές του τότε, οι οποίες, βέβαια, έχουν τροποποιηθεί και είναι αναλογικά πολύ αυστηρότερες, ήταν φυλάκιση ή/και πρόστιμο 10.000-30.000 δραχμών για το άρ. 1 και για τα λοιπά άρθρα με κράτηση έως 50 ημερών ή/και πρόστιμο 2.000-10.000 δραχμών.
 • Το 1992 κυρώνεται η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς» με το Νόμο 2017 (21/2/1992-ΦΕΚ31/τ.Α΄/27-2-1992) με τον οποίο προστατεύονται δικαιώματα των ζώων δια μέσου απαγορεύσεων, όπως η προστασία τους από σκληρή εκγύμναση που υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις, η μη χρήση σκληρών τεχνητών μέσω εκπαίδευσης, η διαδικασία και τα μέσα για άμεση και χωρίς πόνο ευθανασία στις προβλεπόμενες περιπτώσεις, η απαγόρευση οποιουδήποτε ακρωτηριασμού και χειρουργικών επεμβάσεων.
 • Το 1995 δημοσιεύεται η Υγειονομική Διάταξη Υ1β/2000 (29/3/1995-«Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»-ΦΕΚ343/τ.Β΄/4-5-1995), με την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας κι αδειοδότησης των πτηνο-κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων, αλλά και ο αριθμός διατήρησης των κατοικίδιων ζώων και πτηνών σε οικίες.
 • Φτάνουμε στο 2003, όταν δημοσιεύεται ο Νόμος 3170 (28/7/2003-«Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»-ΦΕΚ191/τ.Α΄/29-7-2003) που καθορίζει αναλυτικά τους ορισμούς των ζώων συντροφιάς και των αδέσποτων ζώων, τις υποχρεώσεις κατόχων ζώων συντροφιάς, καθώς και αναλυτική διαδικασία για την περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους, αλλά και για πρώτη φορά η αφαίρεση ζώου συντροφιάς από κάτοχο που το κακοποιεί και η παράδοσή του σε σωματείο ή καταφύγιο. Δεν θεσπίζεται κάτι καινούργιο όσον αφορά την κακοποίηση ζώων κι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1197/1981.
 • Επιτέλους…2012, ψηφίζεται ο Νόμος 4039 (2/2/2012-«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.»-ΦΕΚ15/τ. Α΄/2-2-2012). Θεσπίζονται αυστηρότατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, διασαφηνίζεται η έννοια της ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης ζώων, προβλέπεται η τοποθέτηση microchip και η διαδικτυακή καταγραφή ζώων συντροφιάς, σκύλων και γατών και προβλέπονται περισσότερες και σαφείς υποχρεώσεις διαχείρισης και περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους Δήμους. Ωστόσο, ακολουθήσαν διευκρινιστικές εγκύκλιοι και γνωμοδοτήσεις για τη διασαφήνιση των διατάξεων, καθώς ο νομοθέτης προσπάθησε να προβλέπει και συμπεριλάβει σχεδόν όλα τα ζητήματα που αφορούν τα ζώα σε έναν Νόμο, κάτι εντελώς αδύνατο και συνάμα χαοτικό. Είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί και πολλές φορές οι Αρχές δεν τον εφαρμόζουν.  Σημειωτέον ότι ο Νόμος 4039 τροποποιήθηκε το 2014, 2015, 2016, 2017. Αξιοσημείωτο ότι από το 2012 το ζωοφιλικό αίσθημα και οι κινητοποιήσεις για τη προστασία των ζώων έχουν αυξηθεί σημαντικά, ξεκινώντας μία επανάσταση.
 • Το 2021 ψηφίζεται ο Νόμος 4830 (18-09-2021 - Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις-ΦΕΚ 169/τ. Α΄/18-09-2021), όπου μεταξύ άλλων υπέρ και κατά, η θανάτωση κι ο βασανισμός ζώων, η εγκατάλειψη νεογέννητων κουταβιών και η σεξουαλική κακοποίηση γίνονται κακουργήματα με φυλάκιση έως και δέκα (10) χρόνια. Θα δείξει...

       Έως και το 1981 το ζώο θεωρείται καθαρά ιδιοκτησία και μόνο έτσι προστατεύεται νομικά. Έως το 2012, το έννομο αγαθό που προστατεύεται είναι ιδιοκτησία, ενώ κατόπιν το έννομο αγαθό είναι το ζώο καθαυτό και η ευζωία του. Αυτό φανερώνει πόσο δύσκολο ήταν να τροποποιηθεί η κοινωνική αντίληψη για τον κόσμο των συ-ζώων και την αξία τους· συ-ζώων γιατί μόνο έτσι μπορώ να αντιληφθώ την ύπαρξή τους και σίγουρα όχι ποιοτικά!
       Το παρόν άρθρο είναι το μόνο γραπτό κείμενο πάνω στην ιστορική αναδρομή της νομοθεσίας των ζώων. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση μέρους ή όλου του άρθρου απαιτεί την παραπομπή στο άρθρο, στον δημιουργό και τη σελίδα Report Animal Abuse Greece, όπου ανήκει.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

"Είσαι θύμα βίας; Υπάρχει βοήθεια!"


Τηλεφωνικές Γραμμές Ψυχολογικής & Κοινωνικής Στήριξης & Επέμβασης 
για θύματα βίας και καταγγελίες κακοποίησης:
 • Γραμμή SOS «15900» για γυναίκες θύματα βίας
 • Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» για θύματα ενδ/κής βίας γενικά
 • Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107» για παιδιά & εφήβους θύματα βίας
 • Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056» για παιδιά & εφήβους θύματα βίας


Γραμμή SOS «15900»

Στόχος της τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900 είναι η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,  καθώς και η πολλαπλή υποστήριξη των θυμάτων. Είναι µια υπηρεσία εθνικής εµβέλειας που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες θύµατα βίας ή σε τρίτα πρόσωπα να επικοινωνήσουν άµεσα µε ένα φορέα αντιµετώπισης της έµφυλης βίας.
Τη γραμμή στελεχώνουν ψυχολόγοι και κοινωνιολόγοι που παρέχουν άμεση βοήθεια σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά βίας σε 24ωρη βάση, 365 µέρες το χρόνο. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των γυναικών µέσω της διεύθυνσης e-mail:sos15900@isotita.gr .
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας της Γραμμής SOS 15900 είναι διαθέσιμες εδώ: Κανονισμός Λειτουργίας Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 15900

Απευθύνεται σε γυναίκες:
 • που υφίστανται σωµατική κακοποίηση
 • που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηµατική ή λεκτική βία
 • που υφίστανται οικονοµική βία
 • που έχουν υποστεί βιασµό ή απόπειρα βιασµού
 • που έχουν υπάρξει θύµατα πορνείας ή trafficking
 • που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια

Και σε:
 • πολίτες και φορείς, προκειµένου να πληροφορηθούν για θέµατα σχετικά µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών
 • Πληροφόρηση για θέµατα ισότητας των φύλων
 • Ψυχοκοινωνική συµβουλευτική σε περιστατικά που απαιτούν άµεση ψυχολογική και   κοινωνική στήριξη και σχετίζονται µε βία κατά των γυναικών.
 • Παραποµπή περιστατικών σε Ξενώνες, σε Συµβουλευτικά Κέντρα κατά της βίας, σε Υπηρεσίες  Υγείας, και άλλους συνεργαζόµενους φορείς

Οι σύμβουλοι:
 • παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, επιδεικνύοντας συναισθηματική κατανόηση και προσφέροντας ανακούφιση στις γυναίκες
 • τηρούν το απόρρητο της συµβουλευτικής κι ενηµερώνουν τη συµβουλευόµενη ότι τηρούνται οι κανόνες της εχεµύθειας
 • ενθαρρύνουν τις γυναίκες να βγουν από την αποµόνωση, να κατανοήσουν ότι δεν είναι µόνες και ότι δεν ευθύνονται για τη βία που υφίστανται
 • Σκοπός των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η επανάκτηση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε να μπορέσουν να αναλάβουν την ευθύνη της επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και να πάρουν οι ίδιες τις καλύτερες αποφάσεις για το μέλλον τους.


Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197»

Η Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας «197» λειτουργεί δωρεάν για τους πολίτες ως γραμμή έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο. Είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και απευθύνεται σε όλο τον πληθυσμό που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ψυχοκοινωνικής φύσης, αλλά κυρίως απευθύνεται σε άτομα, οικογένειες και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται κάποιας μορφής κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως:
 • θύματα οικογενειακής βίας
 • ενήλικοι και ηλικιωμένοι που χρήζουν άμεσης ψυχολογικής και κοινωνικής βοήθειας
 • άτομα που βρίσκονται σε κρίση και κίνδυνο βλάβης
 • θύματα παράνομης διακίνησης με σκοπό την σεξουαλική ή οικονομική εκμετάλλευση
 • θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών

Λειτουργία της Γραμμής «197»
 • λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και ολόκληρο το χρόνο
 • παρέχει επείγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη
 • παρέχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας
 • ενεργοποιεί και συντονίζει τους μηχανισμούς επείγουσας επιτόπιας κοινωνικής παρέμβασης
 • παραπέμπει στις υπόλοιπες Μονάδες και Υπηρεσίες του Δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α. και διασυνδέει με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσους χρειάζονται περαιτέρω βοήθεια
 • τηρεί σύστημα καταγραφής των δεδομένων της ζήτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών


Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας «1107»

Είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους και απευθύνεται σε παιδιά και έφηβους και σε όσους έχουν να αναφέρουν και επιθυμούν να επεξεργαστούν προβλήματα ή ερωτήματα που αφορούν σε ανηλίκους.
 • Παρέχει συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σε ανηλίκους και γονείς.
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους ανηλίκους για θέματα που τους απασχολούν και τους γονείς τους για θέματα ανατροφής και παιδικής προστασίας και θα τους διασυνδέει ή παραπέμπει στις αρμόδιες Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας για την περαιτέρω εξυπηρέτησή τους
 • Υποδέχεται αιτήματα και αναφορές για ανήλικους που βρίσκονται σε κίνδυνο (λόγω κακοποίησης, παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης που είναι ασυνόδευτοι ή αιτούντες άσυλο) οι οποίοι αντιμετωπίζουν καταστάσεις κρίσης ή εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες εισαγγελικές και άλλες υπηρεσίες για την άμεση κοινωνική προστασία των ανηλίκων σε κίνδυνο και των ανηλίκων παραβατών
 • Κινητοποιεί τους μηχανισμούς επιτόπιας επείγουσας κοινωνικής παρέμβασης του Ε.Κ.Κ.Α. και άλλων Υπηρεσιών για την παροχή κοινωνικής βοήθειας στους ανήλικους
 • Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παιδικής προστασίας για την άμεση εξυπηρέτηση επειγόντων αιτημάτων κοινωνικής φροντίδας και προστασίας ανηλίκων και στήριξης των οικογενειών τους
 • Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς σε περιφεριακό και τοπικό επίπεδο (πχ Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων) με σκοπό τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για τη διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης και τον εντοπισμό των κινδύνων που απειλούν τους ανηλίκους για τους οποίους υπήρξαν αιτήματα, αναφορές και αντίστοιχες εισαγγελικές εντολές.
 • "Οι κλήσεις στη γραμμή 1107 έχουν αστική χρονοχρέωση και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται από τους παρόχους τηλεπικοινωνίας για το  ακριβές ύψος αυτής"

Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056»


Η αναγνωρισμένη ως Εθνική, Γραμμή SOS 1056 λειτουργεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν.
Η Γραμμή 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική & Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση & εμπορία).
Η Γραμμή 1056 είναι στελεχωμένη αποκλειστικά από εξειδικευμένους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους και διαθέσιμη πανελλαδικά, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.
Οι κλήσεις προς την Γραμμή 1056 είναι δωρεάν από σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για κλήση από καρτοτηλέφωνο ΔΕΝ απαιτείται τηλεκάρτα, ενώ η κλήση από καρτοκινητά δεν απαιτεί διαθέσιμες μονάδες.
Μέσω της Γραμμής SOS 1056 παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:
 • λήψη ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών για παιδιά σε κίνδυνο (κακοποίηση, trafficking, ασυνόδευτα παιδιά)
 • ενεργοποίηση διαδικασιών για την άμεση παροχή προστασίας παιδιών σε κίνδυνο (επιτόπια παρέμβαση)
 • ενεργοποίηση διαδικασιών για τη φροντίδα παιδιών που έχουν κακοποιηθεί και βρίσκονται στα νοσοκομεία (μεταβατικό στάδιο)
 • διαχείριση αιτημάτων φιλοξενίας κακοποιημένων παιδιών στα 14 Σπίτια του Οργανισμού
 • παροχή κατευθύνσεων για κάθε θέμα και τη διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες
 • κινητοποίηση εθελοντών δοτών αίματος και αιμοπεταλίων
Για την υλοποίηση των παραπάνω στη διάθεσή της Γραμμής όλο το 24ωρο βρίσκονται τα οχήματα άμεσης Επέμβασης και οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και νεογνά και παιδιά, που διαθέτει ο Οργανισμός.
Δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία με τα παιδιά και τους εφήβους, πέρα από την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά, να «μιλήσουν» μαζί μας μέσω: Email, Chat και Social Media.
Επιπρόσθετα η Γραμμή 1056 είναι διασυνδεδεμένη με τον 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης και υπάγεται στο Διεθνές Δίκτυο Τηλεφωνικών Γραμμών (Child Helpline International).
Σε υλικοτεχνικό επίπεδο η Γραμμή 1056 είναι εξοπλισμένη με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και λογισμικό και λειτουργεί σε 4 διασυνδεδεμένα τηλεφωνικά κέντρα σαν 1! Αυτό εξασφαλίζει μέγιστο χρόνο αναμονής κάθε κλήσης τα 12sec!
Τα τηλεφωνικά Κέντρα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 βρίσκονται:
 • Αθήνα (Μαρούσι και Καρέας)
 • Θεσσαλονίκη
 • Πάτρα
Αξίζει να σημειωθεί ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θέλοντας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της Γραμμής 1056 κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες διαθέτει και ένα τηλεφωνικό κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στο Δ.Α.Α. Ελ.Βενιζέλος.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» λειτουργεί τη Γραμμή SOS 1056 από το 1997, ενώ το 2007 η Γραμμή αναγνωρίστηκε ως Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019

"Δήλωση απώλειας ζώου-Τοποθέτηση αφισών"


Με βάση τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 4039/2012, ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου υποχρεούται να δηλώνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων, σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, του αρμόδιου Υπουργείου. Έτσι, αναγκαία προϋπόθεση είναι το ζώο συντροφιάς να έχει σημανθεί με microchip.
Επιπλέον, κατά την Κανονιστική Διάταξη υπ΄αριθμ. 2/1985 της ΕΛ.ΑΣ. «Απολεσθέντα-Ανευρεθέντα-Κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων», μία απώλεια μπορεί να δηλωθεί και στο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας (Τ.Α.) ή Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) μικτής αρμοδιότητας (συνηθέστερα στην επαρχία και στα νησιά). Από τη δήλωση αυτή δικαιούστε σχετικό αντίγραφο, το οποίο θα παραλάβετε εντός λίγων ημερών κατόπιν υποβολής αίτησης στην Γραμματεία της υπηρεσίας.
Είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις να επικολλώνται σε διάφορα σημεία, όπως κολώνες, αφίσες που αναφέρουν την απώλεια κι αναζήτηση του κατοικίδιου ζώου. Ο N. 2946/2001 απαγορεύει μόνο την «υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.». Δεν προκύπτει από αλλού απαγόρευση αναρτήσεως αφισών, κλπ., που γίνονται για την προώθηση άλλου, πέραν του εμπορικού ή συναφή, σκοπού. Συνεπώς, η τοποθέτηση αφισών για απώλεια κατοικίδιου ζώου δεν εμπίπτει στην απαγόρευση του ν. 2946/2001 (NEWLAW-Δικηγορική Εταιρία Τσιλώνης-Βογιατζόγλου).
Οι αφίσες, επίσης, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 9 του Κ.Ο.Κ.


Άρθρο 10 «Εγκατάσταση μέσων σήμανσης και σηματοδότησης» του Κ.Ο.Κ.-
Παράγραφος 9

«9.       Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε πινακίδας, αφίσας, διαγράμμισης ή συσκευής, η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας ή να τις καταστήσει λιγότερο ορατές ή αποτελεσματικές ή να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην ασφάλεια της κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, αφίσες, διαγραμμίσεις ή συσκευές, οι οποίες τοποθετούνται, κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου, αφαιρούνται ή εξαλείφονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2130/1993.
Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων διαπιστώσουν την παράλειψη άσκησης των αρμοδιοτήτων της παρούσας παραγράφου, από τους προς τούτο υπόχρεους δήμους ή κοινότητες, δύνανται να τους καλούν προς εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών αφαίρεσης ή εξάλειψης των αντικειμένων που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, τάσσοντάς τους σχετική προθεσμία ενέργειας. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων δύνανται να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθ' υποκατάσταση του δήμου ή της κοινότητας. Η υποκατάσταση αυτή περιλαμβάνει κάθε πρόσφορη ενέργεια για την αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον δήμο ή την κοινότητα και εγγράφεται στον προϋπολογισμό τους ως υποχρεωτική δαπάνη, βάσει των διατάξεων του δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία που προβαίνει στην αφαίρεση ή εξάλειψη των πινακίδων, αφισών, διαγραμμίσεων ή συσκευών που έχουν τοποθετηθεί παράνομα, καθώς και ο δήμος ή η κοινότητα στον προϋπολογισμό των οποίων εγγράφεται υποχρεωτική δαπάνη για σχετικές ενέργειες που έγιναν καθ' υποκατάστασή τους, δύναται να καταλογίζει τη σχετική δαπάνη σε βάρος των παραβατών, η είσπραξη της οποίας γίνεται κατά τις διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων.»


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

"Διαδικασία επέμβασης στην παρασυσσώρευση ζώων"


Η παρασυσσώρευση ζώων αποτελεί μία ακόμα μορφή κακοποίησης ζώων, η οποία απαντά όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, αποτελεί μία αρκετά δύσκολη κατάσταση, διότι ο πληθυσμός των ζώων ανέρχεται σε δεκάδες, με πολλά είδη ανάμεσά τους, το άτομο που τα συγκεντρώνει αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν συνεργάζεται και είναι έως και επιθετικό, ενώ οι εμπλεκόμενες πλευρές και οι αρμόδιοι φορείς για την αντιμετώπισή της πρέπει να έχουν καλή οργάνωση και αγαστή συνεργασία.
Τα βήματα παρέμβασης που περιγράφονται παρακάτω ενδείκνυνται για τις περισσότερες περιπτώσεις παρασυσσώρευσης. Οι ρόλοι των ατόμων θα πρέπει να είναι προκαθορισμένοι. Όμως, κάποιες περιπτώσεις ίσως χρειάζονται ιδιαίτερους χειρισμούς, επιπλέον ή διαφοροποιημένες ενέργειες.
 1. Ο αυτόπτης μάρτυρας, περίοικος ή άλλος, θα πρέπει να γνωρίζει όσο το δυνατόν πιο έγκυρα τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο που αναφέρεται, π.χ., πόσα ζώα περίπου βρίσκονται στον χώρο, πόσα άτομα ζουν εκεί, ποιες είναι οι συνθήκες, κλπ. Τις περισσότερες φορές ο αριθμός των ζώων είναι αδύνατον να προσεγγισθεί. Ενδείκνυται να γίνει προσπάθεια επικοινωνίας με τον ένοικο του χώρου, ώστε να γίνουν γνωστές οι προθέσεις του για συνεργασία.
 2. Πρέπει να υπάρχουν επιπλέον μάρτυρες και γνώστες της κατάστασης, οι οποίοι να είναι πρόθυμοι να καταθέσουν ενόρκως κατά τον σχηματισμό δικογραφίας.
 3. Είναι απαραίτητη η ενημέρωση και εμπλοκή φιλοζωικής οργάνωσης (ένωσης, σωματείου), η οποία έχει νομικό κύρος, θα συμβάλλει περισσότερο οργανωμένα στη διαδικασία και θα φροντίσει για τη φύλαξη και φιλοξενία των αφαιρεθέντων ζώων, αν δεν υπάρχει δημοτικό καταφύγιο.
 4. Η διαδικασία θα ήταν λειτουργικό να γίνει πρωινές ώρες και καθημερινές ημέρες, ώστε να είναι δυνατή η ανεύρεση και ο συντονισμός των φορέων. Αφού ενημερωθούν όλοι οι φορείς, θα καθοριστεί κι αποφασιστεί από κοινού μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
 5. Ο/οι μάρτυρας/ες ή/και η φιλοζωική οργάνωση μπορούν, αν δεν έχουν ήδη υποβάλλει μήνυση στο Α.Τ., να ενημερώσουν τον οικείο Εισαγγελέα Πρωτοδικών (για την Αθήνα την Εισαγγελέα αρμόδια για θέματα ζώων, κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 10:00΄-13:00΄ στην Π.Σ.Σ. Ευελπίδων-Δικαστήρια), ώστε να δοθεί εντολή εισόδου στο σπίτι, σε περίπτωση που ο ένοικος αρνείται την είσοδο, αλλά κι εντολή αφαίρεσης των ζώων. Η εντολή θα απευθύνεται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα και τα αφαιρεθέντα ζώα θα παραδοθούν στο δημοτικό καταφύγιο ή σε ενδιαφερόμενη ζωοφιλική εταιρεία ή σωματείο ως μεσεγγυούχο (Άρ. 19 Ν. 4039/12). Εδώ ίσως υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καθώς μπορεί να έχει προηγηθεί η υποβολή μήνυσης και η εντολή αφαίρεσης ζώων και εισόδου στην οικία να δοθεί γραπτά σε μεταγενέστερο χρόνο στο Α.Τ. ή προφορικά, κατόπιν επικοινωνίας Αξιωματικού του Α.Τ. με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας. Αλλά η υποβολή μήνυσης εκ των προτέρων θα έπρεπε να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκληθούν δυσκολίες στον συντονισμό του εμπλεκόμενων φορέων και να περάσει αρκετό διάστημα.
 6. Το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα θα ενημερώσει την Δ/νση Υγειονομικού της οικείας Περιφέρειας, ώστε να παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία, αλλά και Πταισματοδίκη/Ειρηνοδίκη και κλειδαρά, εφόσον ο ένοικος φαίνεται ότι θα αρνηθεί την είσοδο.
 7. Ο/οι μάρτυρας/ες και η φιλοζωική οργάνωση καλό είναι να διατηρούν επικοινωνία με τον οικείο Δήμο για τις συνθήκες που επικρατούν στον εν λόγω χώρο, ώστε αυτός να παρέχει κατά τη διαδικασία τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που απαιτούνται. Κατά την είσοδο στον χώρο θα υπάρχουν σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα πιθανότατα που θα εμποδίζουν την διέλευση ή/και την είσοδο, οπότε θα χρειαστούν μεγάλοι κάδοι απορριμμάτων.
 8. Επίσης, σε περίπτωση που ο Δήμος έχει πρόγραμμα για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων και διαθέτει καταφύγιο ζώων ή συνεργάζεται με ανάλογο φορέα ή ιδιώτη κτηνίατρο, θα πρέπει να έχει ενημερώσει σχετικά για τον πληθυσμό των ζώων που αυτοί θα λάβουν για κτηνιατρική περίθαλψη (εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, στειρώσεις, θεραπείες, κλπ.) ή και φύλαξη στον χώρο τους.
 9. Δεδομένου ότι τα έγκλειστα ζώα είναι συνήθως μη κοινωνικοποιημένα έως και φοβισμένα, ο Δήμος θα πρέπει να έχει φροντίσει να βρίσκεται στον χώρο υπάλληλος/οι κατάλληλα εκπαιδευμένος/οι στην σύλληψη-δέσμευση ζώων, αλλά και που θα επιδείξει/ουν ιδιαίτερη προσοχή με τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει/ουν για να μην πληγωθεί κάποιο ζώο. Κρίνεται σκόπιμο να υπάρχει κι εκπαιδευτής σκύλων που μπορεί να συμβάλλει σημαντικά σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή ως προ τον τρόπο προσέγγισης και δέσμευσης των ζώων.
 10. Θα πρέπει να έχει ληφθεί μέριμνα από τον Δήμο να υπάρχουν αρκετά κλουβιά και οχήματα μεταφοράς για τα ζώα.
 11. Το Αστυνομικό Τμήμα θα πρέπει να διαθέσει περιπολικό με πλήρωμα για τη σύλληψη και μεταφορά του υπαίτιου στο Α.Τ. και την συνοδεία του σε πιθανή ακούσια νοσηλεία του σε εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο, αν απαιτείται. Ενδείκνυται στο σημείο να κληθεί Ε.Κ.Α.Β. για παροχή πρώτων βοηθειών. Πολλές φορές οι υπαίτιοι ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους, που μένουν εκεί, αντιμετωπίζουν σοβαρά παθολογικά προβλήματα.
 12. Τα άτομα που θα εισέλθουν στην οικία θα πρέπει να έχουν καθοριστεί από πριν, ώστε να αποφευχθούν απομακρύνσεις ζώων από περίοικους ή κλοπές. Ο χώρος αποτελεί σκηνή εγκλήματος και θα πρέπει να αποκλειστεί η είσοδος σε τρίτους.
 13. Όλα τα άτομα που θα εισέλθουν πρέπει να φέρουν μάσκες που καλύπτουν μύτη και στόμα τουλάχιστον. Επίσης, να φοράνε γάντια και μπότες εργασίας, καθώς θα έρθουν αντιμέτωποι με σοβαρές ή ακραίες συνθήκες (από πληθώρα περιττωμάτων έως και πτώματα ζώων).
 14. Πρέπει να οριστεί ένα άτομο-εθελοντής, ώστε να φωτογραφίσει τον χώρο και τα ζώα. Οι φωτογραφίες θα επισυναφθούν στην δικογραφία απαραίτητα.
 15. Ακόμα ένα άτομο-εθελοντής θα πρέπει να καταγράφει τον αριθμό των ζώων που ανευρίσκονται, αλλά και το πού πηγαίνει κάθε ζώο ή οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι δυνατός ο εντοπισμός κάθε ζώου, αφού φύγει από τον χώρο. Αν είναι δυνατόν, καλό είναι σε κάθε ζώο να τοποθετείται ένας αριθμός με περιλαίμιο ή με άλλον πρόσφορο τρόπο, ξεκινώντας από τον αριθμό «1».
 16. Η διαδικασία θα διαρκέσει αρκετές ώρες και οι συνθήκες θα είναι πιθανόν ακραίες, οπότε τα άτομα που θα εμπλακούν, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, διότι έτσι μπορεί να τεθεί η ζωή τους σε κίνδυνο.

 Για λοιπές πληροφορίες ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους:
-Για το φαινόμενο της παρασυσσώρευσης ζώων γενικά πατήστε εδώ: «Το φάσμα της κακοποίησης ζώων, η παρασυσσώρευση»

-Για την εκτίμηση σοβαρότητας της κατάστασης παρασυσσώρευσης εδώ: «Παρασυσσώρευση Ζώων: Πίνακας εκτίμησης σοβαρότητας»Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019

"Report Animal Abuse in Greece through an email"


       I will let you know about all the steps that are necessary to report an animal abuse case in Greece through an email, which will be sent from the Headquarters of Greek Police to the District Police Service. These Services will inform and demand from the local Police Department to do everything that is needed according to the Law. This procedure concerns only cases about neglect that the every animal is not in a great danger, because then you have to call the '100' of Police Emergency (Amesi Drasi in Greek) giving your name and the exact address and wait for a police car to come. If you don't have a Greek number, try +30100 or 112 and tell them to connect you to Amesi Drasi. Then, you have to show the police officers the abuse conditions and after that, you have to go to the local Police Department and file a report or suit with someone who can translate, lawyer or other Greek citizen.
       Read carefully below and write the report through an email, as indicated:

-Title of the email: (Dog/Cat/etc Abuse in...(e.g. Athens, Kato Patisia)-Neglect

Describe the facts with little words and focus on:

-The Exact Region: where is the animal exactly, city, village, address, number, etc

-The Name of the Owner or the name at the doorbell of the apartment or the number on the car plates (if there is a car/moto/etc). If you don’t know the name of the owner, describe them as residents of the house, apartment, roof, etc, of that address

-Exact Place: balcony, front- & backyard, garden, pilotis, roof, etc

-Conditions: lack of accommodation/house or not suitable for the animal (very small, narrow, short, metallic, etc), chains, lack of or no suitable/filthy food/water, lack of veterinary care, exposed to weather conditions (rain, heatwave, snow, hail, etc), vaccination, everyday walks and exercise

-For how long is this happening? (permanently, occasionally, define days/weeks/months)

-Take Pictures: close and clear pictures, focus on the animal and its conditions, don’t take pictures of people and don’t post them or the exact addresess, attach the to the email

-Be kind and laconic

-Ask for a written answer via email that they have received your letter and write them that you want to be informed of their legal actions as the Greek Law 4039/2012 Articles 5 & 16 declares, if they have imposed fines or other penalties to the owner, according to the Articles 20 & 21, if the animal (dog/cat) has microchip or informed health book for rabies vaccination since the last year and for other illnesses and if the animal has been de-fleaed.

The emails are three, as followed:

1. genast@astynomia.gr - Headquarters of Greek Police (in every email for every region in Greece)

Then, e.g.: for Attiki, Athens:

2. gada@hellenicpolice.gr (for the District Police Service of Attiki)

3. dadattikis@hellenicpolice.gr (for Western regions of Athens/Attiki)
3a. daatel@hellenicpolice.gr (for Central regions of Athens/Attiki)
3b. dabaa@hellenicpolice.gr (for Northern and Eastern regions of Athens/Attiki)
3c. danaattikis@hellenicpolice.gr (for Southern regions of Athens/Attiki)
3d. adpeiraias@hellenicpolice.gr (for Piraeus)

***For other regions throughout Greece you have to change the 2nd and 3rd emails. For every help, please, feel free to contact me through my Facebook Page by sending message here: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/


For Report Animal Abuse Greece,

Drivas Evangelos
Police Officer
Clinical Psychologist
Psychotherapist

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

"Διευκρινίσεις από το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. για την διατάραξη ησυχίας"


            Κατόπιν επιστολής της σελίδας προς τη Δ/νση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για διευκρινίσεις στο πώς ακριβώς κινείται πλέον η ΕΛ.ΑΣ. στις περιπτώσεις διατάραξης (μας αφορά η διατάραξη από γαβγίσματα), ελήφθησαν οι ακόλουθες. Σημειωτέον ότι η φωτογραφία είναι καθαρά σαρκαστική και σκοπός του άρθρου είναι η ενημέρωση.
«Σύμφωνα με το άρθρο 468 του νέου Ποινικού Κώδικα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με το ν. 4619/2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄95/11-06-2019) προβλέπεται ότι: «Τα πταίσματα καταργούνται. Εκκρεμείς υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών.».
Εκ της ανωτέρω διάταξης προκύπτει ότι άπασες οι διατάξεις, οι οποίες εμπεριείχαν παραβάσεις, που έως την ημερομηνία έναρξης του νέου Ποινικού Κώδικα (01-07-2019), τιμωρούντο σε βαθμό πταίσματος καταργούνται. Αυτό σημαίνει ότι τόσο το άρθρο 417 του παλαιού Ποινικού Κώδικα με τίτλο «Διατάραξη ησυχίας» όσο και οι παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης 3/1996 με τίτλο «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής, προέβλεπαν κύρωση σε βαθμό πταίσματος και στις οποίες εντασσόταν η διατάραξη της ησυχίας από το γάβγισμα σκύλου, μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα δεν ισχύουν πλέον. Μάλιστα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 18 με τίτλο «Κατηγορίες αξιόποινων πράξεων» του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) αναφέρεται μεταξύ των άλλων «…Τα πταίσματα δεν θεωρούνται πλέον αξιόποινες πράξεις , αλλά αντιμετωπίζονται μόνο ως διοικητικές παραβάσεις…». Επί της ουσίας δηλαδή τα πταίσματα, τα οποία προβλέπονταν από ειδικούς ποινικούς νόμους και αστυνομικές διατάξεις θα τιμωρούνται πλέον μόνο με διοικητικό πρόστιμο. Παρά ταύτα η Αστυνομική Διάταξη 3/1996 δεν προβλέπει ως κύρωση διοικητικό πρόστιμο, γεγονός, το οποίο σημαίνει ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή οιαδήποτε κύρωση για παράβαση των απαγορεύσεων της ως άνω Αστυνομικής Διάταξης.
Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι επί του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας  και συναφείς διατάξεις», το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων προκειμένου εισαχθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια αυτής, προβλέπεται ότι: «Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.». Με το ως άνω σχέδιο νόμου πλέον, η κύρωση των παραβάσεων της Αστυνομικής Διάταξης  3/1996, η οποία ρυθμίζει θέματα τήρησης της κοινής ησυχίας σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 1481/1984, αναβιβάζεται σε πλημμέλημα και θα τιμωρείται μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.
Εν κατακλείδι, σας ενημερώνουμε ότι την παρούσα χρονική στιγμή η διατάραξη της κοινής ησυχίας από οποιαδήποτε αιτία παραμένει ατιμώρητη ωστόσο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου με τις τροποποιήσεις του νέου Ποινικού Κώδικα θα καταστεί αξιόποινη πράξη σε βαθμό πλημμελήματος


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"