Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

"Σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός σχολικών εγκαταστάσεων"

 

Μετά από σχετική επιστολή της σελίδας προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με το περιγραφόμενο στον τίτλο θέμα, ελήφθη ως απάντηση το εξής:

«Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι η παρουσία και σίτιση ζώων εντός σχολικών χώρων εγείρουν θέματα υγιεινής και ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β΄1340) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

Εννοείται ότι σε εξωτερικό χώρο του σχολείου η σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν απαγορεύεται, καθώς επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 του Νόμου 4039/2012, εφόσον τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας υγιεινής.

 

Ο Διαχειριστής 
Δρίβας Ευάγγελος 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"