Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Ποια είναι τα ζώα συντροφιάς;

Σύμφωνα με το άρ. 1 του Ν. 4039/2012 περιπτώσεις:
γ) Ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς.
δ) Δεσποζόµενο ζώο συντροφιάς είναι κάθε µη άγριο ζώο, που συντηρείται ή προορίζεται να συντηρηθεί από τον άνθρωπο, κυρίως µέσα στην κατοικία του, για λόγους ζωοφιλίας ή συντροφιάς και τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και φροντίδα του ιδιοκτήτη, κατόχου, συνοδού ή φύλακά του. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται και οι σκύλοι, που χρησιµοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιµνίων, τη φύλαξη χώρων, την παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης και οι σκύλοι που χρησιµοποιούνται από τις ένοπλες δυνάµεις και τα σώµατα ασφαλείας.
ε) Αδέσποτο ζώο συντροφιάς είναι κάθε ζώο συντροφιάς, το οποίο είτε δεν έχει κατοικία είτε βρίσκεται έξω από τα όρια της κατοικίας του ιδιοκτήτη, του κατόχου, του συνοδού ή του φύλακά του και δεν τελεί υπό την άµεση επίβλεψη και τον έλεγχό τους. Οι κυνηγετικοί και σκύλοι φύλαξης ποιµνίων, καθώς και οι σκύλοι έρευνας και διάσωσης, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, της εκπαίδευσής τους, της φύλαξης του ποίµνιου, της έρευνας και της διάσωσης, δεν θεωρούνται αδέσποτα ζώα.
Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική (Ε.Ε.) νομοθεσία, ζώα συντροφιάς μπορούν να θεωρηθούν τα κάτωθι:
α) σκύλοι (Canis lupus familiaris),
β) γάτες (Felis silvestris catus),
γ) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες),
δ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών, μαλακίων και καρκινοειδών),
ε) τροπικά διακοσμητικά ψάρια,
στ) αμφίβια, ερπετά,
ζ) όλα τα είδη πτηνών,
η) τρωκτικά και κουνέλια
Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4039/2012, όπου αναφέρεται η ηλεκτρονική σήμανση των ζώων συντροφιάς, εννοείται η σήμανση σκύλων και γατών.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Σάββατο 22 Απριλίου 2017

"Επιτρεπτή νομοθετικά η παροχή τροφής & νερού σε αδέσποτα ζώα"


Αρκετά συχνά τίθεται το ζήτημα, αν το να παρέχεις τροφή και νερό σε αδέσποτα ζώα είναι επιτρεπτό, καθώς οι προστριβές με διάφορους ενοίκους κοντινών οικιών είναι αναπόφευκτες στην καθημερινότητα των ζωόφιλων. Ο Ν. 4039/12 στο άρ. 9 παρ. 10 δίνει τη λύση και απαντά ότι κάτι τέτοιο είναι νομότυπο. Αυτό επιβεβαιώνει και η υπ΄ αριθμόν 1/13-1631 από 8/4/2013 εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση επαπειλούμενου κινδύνου, θα ήταν βέλτιστο να ταΐζουμε τα αδέσποτα ζώα σε χώρο, όπου δεν υπάρχει ανάλογο «πρόβλημα», ώστε να τα προστατέψουμε από πιθανή δηλητηρίαση. Σημειωτέον ότι δε μπορούμε να ταΐζουμε τα αδέσποτα ζώα σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς την σύμφωνη γνώμη των λοιπών ενοίκων, αλλά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δείτε:

Άρθρο 9 παρ. 10 Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 παρ. 6 περ. ε) Ν. 4235/14
“Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν απαγορεύεται η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από φιλόζωους πολίτες, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας και υγιεινής. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ. Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής της παραγράφου 12 ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.
  
Υπ΄ αριθμόν 1/13-1631 από 8/4/2013 Εγκύκλιος Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
…”Εν κατακλείδι η παροχή τροφής και νερού σε αδέσποτα ζώα δεν παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 4039/2012, είναι μέσα στο πνεύμα σεβασμού κάθε έμβιας ύπαρξης για δικαίωμα στη ζωή, πρέπει όμως να τηρούνται συνθήκες καθαριότητας, η έλλειψη της οποίας ασφαλώς δημιουργεί ευθύνη.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

"Παράνομες γέννες & ζευγαρώματα ζώων συντροφιάς"Σύμφωνα με το άρ. 5 «Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς» του Ν. 4039/2012 «1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται: ζ) να μεριμνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες».
            Στο ίδιο άρθρο … «ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής».     
             Λίγο πιο πριν στο ίδιο άρθρο «α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση αυτού ή μέσα σε ένα μήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του».
            Όλα αυτά σημαίνουν ότι ένα φυσικό πρόσωπο, ένας πολίτης δηλαδή, σε περίπτωση που δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τυχόν νεογεννηθέντες σκύλους ή γάτες, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ και ΟΧΙ δύναται να στειρώσει το ζώο συντροφιάς του:

  • Εφόσον δε μπορεί να τα διατηρήσει ή να τα διαθέσει σε άλλους ιδιοκτήτες, οφείλει να ενημερώσει τον οικείο Δήμο, αφού πιο πριν έχει φροντίσει για την σήμανση τους, τον εμβολιασμό τους και την έκδοση βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που δεν το έχει κάνει του επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 300€.

  • Εάν τα εγκαταλείψει (ΔΕΙΤΕ για «Εγκατάλειψη»), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και με επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ για κάθε ζώο που εγκαταλείπεται.
  • Εάν προβεί σε παράνομη πώληση τους (ΔΕΙΤΕγια «Εκτροφή, αναπαραγωγή & εµπορία ζώων συντροφιάς»), τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και διοικητικό πρόστιμο από 1.000€ έως και 3.000€ για κάθε ζώο που πωλείται παράνομα. Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 107/2016 από 06/04/2016 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπει η άρ. 6 παρ. 4 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 παρ. 3 περ. β΄του Ν. 4235/2014, όλοι οι επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εκτροφείς ζώων συντροφιάς δεν μπορούν να ασκούν τα εν λόγω επαγγέλματα, που σημαίνει ότι ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ.
        Για οποιαδήποτε σχετική δημοσίευση στο διαδίκτυο ενημερώνετε άμεσα τη Δ/νση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr και τη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης genast@astynomia.gr (ΔΕΙΤΕ) με το ακριβές link  και screenshot της δημοσίευσης. Σε περιπτώσεις που διαπιστώσετε κάτι δια ζώσης και είστε αυτόπτες μάρτυρες, καλείτε περιπολικό και υποβάλετε μήνυση στο τοπικό Α.Τ. από κοινού με μάρτυρες, ώστε να συλληφθεί ο δράστης. Οπότε ποιον συμφέρει να μη στειρώσει το ζώο του; Ποιον συμφέρει να θέτει το σκύλο του σε άσκοπες γέννες λόγω της αντίληψης του ότι πρέπει να τεκνοποιήσει έστω μία φορά προτού στειρωθεί; Ποιον συμφέρει να βγάζει χρήματα βασανίζοντας τα ζώα με αλλεπάλληλες γέννες για δικά του κίνητρα;

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"
PAGE: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/
BLOG: http://reportanimalabusegreece.blogspot.gr/

Σάββατο 1 Απριλίου 2017

Κατάλογος νομοθεσίας/ενεργειών για ζητήματα ευζωίας, κακοποίησης & μεταχείρισης ζώων        Παρακάτω παρατίθεται προς ευκολία σας ένας κατάλογος με όλα τα χρήσιμα άρθρα για την ισχύουσα νομοθεσία και τις ενέργειες μας σε διάφορα και πολύ συχνά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τα ζώα συντροφιάς. Πατώντας σε καθένα από τους παρακάτω τίτλους μεταφέρεστε αυτόματα στο άρθρο:

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"