Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

"Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς & Ελληνική Αστυνομία"


      Σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 34148 ΕΞ 2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5496/τ. Β'/14-12-2020) διατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα «Police on Line» της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη η διαδικτυακή υπηρεσία «Υπηρεσία στοιχείων ιδιοκτητών και ζώων συντροφιάς» της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, η οποία τηρείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/2012.
     Η ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ζώων συντροφιάς και των ατομικών στοιχείων των ιδιοκτητών τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που άπτονται του θεσμικού πλαισίου προστασίας των ζώων και ειδικότερα του ν. 4039/2012.
  Η Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.


Ο Διαχειριστής 
Δρίβας Ευάγγελος 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

"Σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός σχολικών εγκαταστάσεων"

 

Μετά από σχετική επιστολή της σελίδας προς το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με το περιγραφόμενο στον τίτλο θέμα, ελήφθη ως απάντηση το εξής:

«Σε απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι η παρουσία και σίτιση ζώων εντός σχολικών χώρων εγείρουν θέματα υγιεινής και ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, και ως εκ τούτου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (Β΄1340) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων»

Εννοείται ότι σε εξωτερικό χώρο του σχολείου η σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς δεν απαγορεύεται, καθώς επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 10 του Νόμου 4039/2012, εφόσον τηρούνται οι κανόνες καθαριότητας υγιεινής.

 

Ο Διαχειριστής 
Δρίβας Ευάγγελος 

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020

"Καταγγελίες για κακοποίηση/κακομεταχείριση ζώων στην Κύπρο από την Ελλάδα"


   Για αναφορά συμβάντων κακοποίησης/κακομεταχείρισης ζώων που λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, μπορείτε να απευθυνθείτε στις Κυπριακές Αρχές στα παρακάτω emails, ανάλογα την περίπτωση:

👉police@police.gov.cy - Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου
Στο e-mail αυτό μπορείτε να αποταθείτε για περιπτώσεις πάσης φύσεως.

(Το email αυτό ελέγχεται καθημερινά από τις 07:00 μέχρι τις 15:00 εκτός Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου).

👉cybercrime@police.gov.cy - Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομίας Κύπρου

Στο e-mail αυτό μπορείτε να αποταθείτε για συμπεριφορές κακοποίησης/κακομεταχείρισης που λαμβάνουν χώρα μέσω διαδικτύου. Για τα περιστατικά που υπάρχει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό στο διαδίκτυο, επισυνάψτε στο σχετικό e-mail σας το βίντεο (ή τη φωτογραφία) και το link της δημοσίευσης.

👉 Για όλες τις περιπτώσεις μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της Αστυνομίας Κύπρου στο Facebook στην παρακάτω ιστοσελίδα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία

👉Τέλος, μπορείτε να ενημερώσετε και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Κύπρου και την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

👉Για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό που χρήζει άμεσης διαχείρισης να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου στο τηλέφωνο 1460 ή στο 0035722808080.

Θα ακολουθήσουν νεώτερα άρθρα ως προς τη νομοθεσία που αφορά την προστασία των ζώων στην Κύπρο.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

"Χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς"

                                           

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ελλάδα από το 2014 έως το 2018 χρησιμοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 47.189 ζώα ετησίως, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

Μερικά από τα είδη ζώων που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ήταν μύες, επίμυες, κόνικλοι, όρνιθες, χοίροι, ινδικά χοιρίδια, γάτες, σκύλοι, πρόβατα, βοοειδή πίθηκοι, λοιποί ιχθύες, ζώντα κεφαλόποδα.

Τα παρακάτω links, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/zoagiaepistimones) αναδεικνύουν τα είδη ζώων ανά αριθμό που χρησιμοποιήθηκαν, την προέλευση των ζώων, την δριμύτητα των διαδικασιών και τους σκοπούς:

Από τη σελίδα Report Animal Abuse Greece απεστάλη ηλεκτρονική επιστολή στο Υπουργείο με την οποία ζητήθηκε να απαντηθεί συγκεκριμένα για τα ζώα συντροφιάς, για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκαν και ποια η κατάσταση της υγείας τους μετά τη διαδικασία, καθώς για αυτά τα ζώα είναι αυστηρά τα όρια στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 1800/234024 απαντητικό έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία [Π.Δ. 56/2013 (Α’ 106) «Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς»], «Οι χρήστες χρησιμοποιούν σε διαδικασίες, τα ζώα που ανήκουν στα είδη του Παραρτήματος I, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες». Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται ο σκύλος και η γάτα. Επίσης, «Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται αδέσποτα ζώα ή επανελθόντα στην ημιάγρια κατάσταση

Οι σκύλοι και γάτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη 2015 ως και 2018 χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς βασικής έρευνας στα είδη αυτά (μελέτη ιδιοτήτων γαστρεντερικού συστήματος και ήπατος, νευρικού συστήματος και αισθητηρίων οργάνων, ουρογεννητικού συστήματος) και προέρχονται αποκλειστικά από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας. Δε χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι και γάτες το έτος 2014. Η υγεία των ζώων αυτών παραμένει πολύ καλή.Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

"Ζώα εντός οχημάτων τους θερινούς μήνες άνευ επίβλεψης"


Σε ανάλογη περίπτωση καλείται η Ελληνική Αστυνομία στο Κέντρο Άμεσης Δράσης του νομού που βρισκόμαστε πάντα μέσω του "100" κι εφόσον δεν πληρούνται οι όροι ευζωίας λόγω των καιρικών συνθηκών και της υψηλής θερμοκρασίας, η ΕΛ.ΑΣ. μπορεί να αναζητήσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ή να επικοινωνήσει με τον εισαγγελέα υπηρεσίας, ώστε να δοθεί εντολή για το άνοιγμα του οχήματος και τη διάσωση του σκύλου. Άμεσα πρέπει να παρασχεθούν πρώτες βοήθειες στον σκύλο ή ζώο γενικότερα με κρύο νερό, βρεγμένες πετσέτες, κλπ, ενώ άμεσα πρέπει να μεταφερθεί σε κτηνίατρο. 
Πολλές φορές βλέπουμε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σε διάφορες δημοσιεύσεις το ακόλουθο ή άλλα αντίστοιχα:
Η αστυνομία λέει ότι αν δείτε ένα σκυλί κλειδωμένο σε αυτοκίνητο σε ζεστό καιρό, τραβήξτε μια φωτογραφία και μετά σπάστε το παράθυρο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρεωθείτε με αστικές αποζημιώσεις και η αστυνομία θα έχει αποδεικτικά στοιχεία για να παραπέμψει τους ιδιοκτήτες αυτών των σκύλων στο δικαστήριο. Η ενέργεια της θραύσης τζαμιού του παραθύρου για τη σωτηρία ενός ζώου θεωρείται νόμιμη βάσει του άρθρου 20.5 του ποινικού κώδικα που, σε αυτές τις περιπτώσεις, αναγνωρίζει την κατάσταση αναγκαιότητας". Θα μπορούσατε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτές τις πληροφορίες για να αποτρέψετε αυτήν τη σκληρότητα; Μην αφήνετε τα ζώα να υποφέρουν. Σας ευχαριστώ εκ μέρους εκείνων που η φωνή τους δεν ακούγεται!
Το θέμα θέλει προσοχή! Κανείς δεν έχει το δικαίωμα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, εκ των προτέρων (το τονίζω!), να σπάσει ελεύθερα κι αυτοδίκαια παράθυρο αυτοκινήτου προκειμένου να διασώσει ζώο εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας που πολύ πιθανόν να έχει δημιουργηθεί τους θερινούς μήνες εντός αυτού.
Το αδίκημα που διαπράττεται λέγεται "Φθορά ξένης ιδιοκτησίας" και διώκεται κατ΄ έγκληση βάσει του άρθρου 378 του (νέου) Ποινικού Κώδικα.
Αυτός που έσπασε το τζάμι θα συλληφθεί, μόνο εάν ο κάτοχος του αυτοκινήτου επιθυμεί να υποβάλλει έγκληση και καλέσει την Αστυνομία. Αν δε θέλει ο δεύτερος, ο πρώτος δεν θα συλληφθεί και δε θα οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια για τη φθορά του τζαμιού. 
Το άρθρο 25 του Ποινικού Κώδικα αναφέρει στην παράγραφο 1. «Δεν είναι άδικη η πράξη που τελεί κάποιος προς αποτροπή παρόντος και αναπότρεπτου με άλλα μέσα κινδύνου, ο οποίος απειλεί το πρόσωπο ή την περιουσία του ίδιου ή κάποιου άλλου χωρίς δική του υπαιτιότητα, αν η προσβολή που προκλήθηκε στον άλλο είναι σημαντικά κατώτερη κατά το είδος και τη σπουδαιότητα από την προσβολή που απειλήθηκε.»
Θεωρείται πως διασταλτικά στην λέξη «άλλος» του άρθρου θεωρείται και το ζώο. Άρα, αν η ευζωία του ζώου τίθεται σε κίνδυνο και δεν υπάρχει άλλο πρόσφορο μέσο να διαφυλαχτεί, πέραν του να σπάσει κάποιος το παράθυρο και να το βγάλει από τη θέση κινδύνου, τότε το άδικο της πράξης αίρεται. Δηλαδή, ο υπαίτιος δεν θα τιμωρηθεί. Αυτό, όμως, θα κριθεί και θα αποφασισθεί στην ποινική δίκη, αν η άλλη πλευρά υποβάλλει έγκληση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Είναι αναγκαία η φωτογράφηση του ζώου εντός του αυτοκινήτου για να μπορέσει να στοιχειοθετηθεί, σε ενδεχόμενη δίκη, η κατάσταση ανάγκης και η μη συνδρομή άλλου πρόσφορου μέσου για τη διάσωση του ζώου.
Όσον αφορά την παραπάνω δήλωση καθαυτή:
Η αρχή της αναγκαιότητας που μνημονεύεται είναι ένα κομμάτι της αρχής της αναλογικότητας και προβλέπεται στο άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος.
Δεν υπάρχει άρθρο 20.5 στον Ποινικό Κώδικα που να αναφέρεται στην αρχή της αναγκαιότητας. Ακόμα και αν το ".5" ήταν παράγραφος, το άρθρο 20 στο κώδικα είναι διαφορετικό κι αναφέρεται σε κάτι άλλο.
Σαφώς, ο δράστης που θέτει τον σκύλο του σε τέτοια επικίνδυνη κατάσταση μπορεί και πιθανότατα θα κατηγορηθεί και θα τιμωρηθεί για κακοποίηση ζώου, βάσει του Ν. 4830/21.
Σαφώς, οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για αυτόν θα είναι πολύ υψηλότερες από εκείνες που θα επιβληθούν στον πρώτο (που σπάει το τζάμι). Το αν ο δράστης που έσπασε το τζάμι τελικά κατηγορηθεί στο δικαστήριο, είναι ένα άλλο κομμάτι. Πιθανότατα δεν θα τιμωρηθεί για την πράξη του αλλά όχι από την αρχή, στο τέλος, στη δίκη κι εφόσον έχει υποβληθεί μήνυση.
❗❗Οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες είναι αναγκαίες σε κάθε ανάλογη περίπτωση.

(Πάντως, εγώ δεν θα φοβόμουν να διατρέξω τον κίνδυνο της πρώτης περίπτωσης.)


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece