Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

"Υποχρεώσεις ιδιοκτητών-αναδόχων δεσποζόµενων ζώωων συντροφιάς"


Ο ιδιοκτήτης* και ο ανάδοχος του δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται, σύμφωνα με τον Ν. 4830/2021:
 • να µεριµνά για τη σήµανση και την καταγραφή του ζώου του, καθώς και για την έκδοση βιβλιαρίου υγείας πριν εγκαταλείψει το ζώο τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε µέσα σε προθεσµία δύο µηνών από τη γέννηση αυτού ή µέσα σε ένα µήνα από την εύρεση ή απόκτησή του, καθώς και να τοποθετεί σε εµφανές σηµείο του περιλαίµιου του ζώου µεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγµατοποίηση του αντιλυσσικού εµβολιασµού του,
 • να δηλώνει µέσα σε πέντε ηµέρες την απώλεια του ζώου του σε κτηνίατρο, που έχει πιστοποιηθεί στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
 • να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να µεριµνά για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου, καθώς και να µεριµνά για την εξασφάλιση άνετου, υγιεινού και κατάλληλου καταλύµατος, προσαρµοσµένου στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εµποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγµατοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης,
 • να εφοδιάζεται µε το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει µε αυτό στο εξωτερικό και να µεριµνά για την ενηµέρωσή του σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού κατόχου του,
 • να µην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυµεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρµόδια υπηρεσία του Δήµου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαµβάνει από πιστοποιηµένο κτηνίατρο αντίγραφο της µεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήµος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,
 • να µεριµνά για τον άµεσο καθαρισµό του περιβάλλοντος από τα περιττώµατα του ζώου εκτός αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας,
 • να µεριµνά για τη στείρωσή τους, εφόσον δεν επιθυµεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν µπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες,
 • να προσκοµίζει ή αποστέλλει ταχυδροµικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήµο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήµανσης του ζώου του,
 • να µεριµνά για να γίνεται ο περίπατος σκύλων πάντα µε συνοδό,
 • να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους,
 • υποχρεούται κατά τη διάρκεια του περιπάτου να κρατάει το σκύλο του δεµένο και να βρίσκεται σε µικρή απόσταση από αυτόν. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου, πέραν του ιδιοκτήτη του.
 • Ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε µετακίνησή του µαζί µε το σκύλο του για το σκοπό αυτόν έχει την υποχρέωση να φέρει µαζί του ενηµερωµένο το βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύλου του. Αφαιρείται η άδεια κυνηγιού από κυνηγό, του οποίου ο σκύλος, που χρησιµοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σηµανθεί και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή µε την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθµός της σήµανσης στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου συντροφιάς, µέχρι να σηµανθεί το συγκεκριµένο ζώο. Τα µέσα µεταφοράς, που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση αυτή, πρέπει να είναι κατάλληλα µε επαρκή χώρο, φωτισµό και αερισµό και να ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου. 
*Χρησιμοποιείται η λέξη "ιδιοκτήτης" με την νομική έννοια για λόγους συμφωνίας με την νομοθεσία. Προτιμάται η λέξη "κηδεμόνας". Τα ζώα δεν είναι αντικείμενα, ώστε να αποτελούν ιδιοκτησία. 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

"Εγχειρίδιο νομοθεσίας και ενημέρωσης για τις ενέργειες καταγγελιών κακοποίησης, κακής μεταχείρισης ζώων και συναφών θεμάτων"


           Με πρωτοβουλία της σελίδας «Report Animal Abuse Greece» δημιουργήθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο 2017 (1η ηλεκτρονική έκδοση, 2η Ιούλιος 2017 και 3η Ιούλιος 2018) ένα εγχειρίδιο ηλεκτρονικής μορφής για την ευκολότερη εύρεση ενεργειών καταγγελίας κακοποίησης και κακομεταχείρισης των ζώων, αλλά και την εύρεση της ισχύουσας νομοθεσίας· όλα συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο.
            Τον Δεκέμβριο 2019 δημιουργήθηκε η 4η ηλεκτρονική έκδοση με αρκετές τροποποιήσεις-βελτιώσεις, συμπληρώσεις και νέα άρθρα.
            Μπορείτε να διαβάσετε και να κατεβάσετε το βιβλίο πατώντας ΕΔΩ.
Καλή ανάγνωση! Κοινοποιήστε το παρόν άρθρο, ώστε να «σκορπιστεί» η γνώση!Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

"Διατάραξη ησυχίας-Οχλήσεις περιοίκων για γαβγίσματα σκύλων"


     Η φωτογραφία του εν λόγω άρθρου δε θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά κωμική! Κι αυτό γιατί κάποιοι συνάνθρωποί μας ενοχλούνται γιατί … οι σκύλοι γαυγίζουν! Αναφέρομαι σε περιπτώσεις που οι εν λόγω σκύλοι, είτε είναι αδέσποτοι, άρα κανείς δε μπορεί να κάνει κάτι πρόσφορο, είτε είναι δεσποζόμενοι κι απλά μπορεί να γαυγίσουν κάποια στιγμή, ως φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν αναφέρομαι στους δεσποζόμενους που βρίσκονται μόνιμα σε μπαλκόνι, ταράτσα, κλπ.
     Ωστόσο, οφείλουμε να τηρούμε τη νομοθεσία ως εξής:

~Ώρες κοινής ησυχίας:
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 1 & 2 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
·        Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
·        Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
·  Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
·    Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

~Καθόλο το 24ωρο:
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 3 του 1996:

«Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.»

Η παραβίαση της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης μέχρι πρότινος διωκόταν σε βαθμό πταίσματος και οι παραβάτες τιμωρούνταν (κατά το άρ. 12, παρ. 6 του Ν.1481/1984 σε συνδ. με αρ. 417 Π.Κ.) με κράτηση ή πρόστιμο, αλλά συνήθως συνέβαινε μόνο το 2ο με επιβολή διοικητικού προστίμου των 500€ ή συστάσεις (άρ. 35 περ. 26 του Ν. 4830/21). 
Την 01/07/2019 το άρθρο 417 Π.Κ., που τιμωρεί την διατάραξη ησυχίας, καταργήθηκε, ενώ επανήλθε με την ψήφιση του Ν. 4637/2019 άρθρο 10 την 18/11/2019, αλλά ως πλημμέλημα.

«Διατάραξη ησυχίας»-«Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.»

Το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1€ ούτε ανώτερο από 100€. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος είχε καταδικασθεί με χρηματική ποινή προς 3€ την ημέρα και 100 ημερήσιες μονάδες, η τελική ποινή του θα ανερχόταν σε 300€.
Επιπλέον, ισχύει και επιβολή διοικητικού προστίμου 500€ για κάθε ζώο, σύμφωνα με το άρ. 35 περ. 26 του Ν. 4830/21.
Η ΕΛ.ΑΣ., πέραν των ανωτέρω, έχει καθήκον την επίλυση αστικών διαφορών από τις οποίες μπορεί να προκύψουν άλλα αδικήματα μεταξύ πολιτών. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε τους όρους ευζωίας ενός ζώου και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο λαμβάνοντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή οχλήσεων. Η μη τήρηση των όρων ευζωίας και εν προκειμένω, η περίπτωση ενός σκύλου μόνιμα σε ένα μπαλκόνι, τιμωρείται αυστηρά.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

Νομοθεσία περί Θήρας, αρμόδιοι φορείς & κυνηγετική περίοδος 2017-2018


Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 159489/1969 (Δείτε ΕΔΩ) ΦΕΚ 2809/τ.Β΄/10-08-2017 10/08/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για τα έτη 2017-2018 καθορίζεται από 20/08/2017 έως και 28/02/2018. Τα επιτρεπόμενα θηρεύσιμα είδη, η χρονική περίοδος θήρας εκάστου και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος αναγράφονται στους κατωτέρω πίνακες, ενώ όσα δεν αναφέρονται στην απόφαση ή στον πίνακα απαγορεύεται να θηρεύονται, εκτός κι αν "ανήκουν" στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Δείτε ΕΔΩ).
Σε περίπτωση της δημοσίευσης φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού υλικού στο διαδίκτυο, όπου απεικονίζονται θηράματα, αποστέλλουμε σχετικό email στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr με το σχετικό υλικό και το link της δημοσίευσης, καθώς απαγορεύεται βάσει του άρ. 258 παρ. 2 περ. ε) του Ν.Δ. 86/1969.
Οι πίνακες και η απόφαση παρατίθενται μόνο για λόγους ενημέρωσης και καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις θήρας μη επιτρεπόμενων θηρεύσιμων ειδών και πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου, καθώς τάσσομαι κατά της Θήρας κάθε είδους.

Νομοθεσία ρύθμισης θήρας:
-Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (άρ. 251, 255, 258, 259, 261),
-Ν.Δ. 996/71 (άρ. 11),
-Ν. 177/75 (άρ. 7 & 8) και
-Ν. 2637/98 (άρ. 57, 58, 59)

       Αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις καταγγελιών είναι:
 1. Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών
Για πλήρη στοιχεία επικοινωνίας δείτε τις σελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκει κάθε Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών: (πατήστε σε κάθε σύνδεσμο)
Για τα όρια ευθύνης κάθε δασικής υπηρεσίας δείτε στο geodata.gov.gr
 1. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 2. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 3. Ζωοφιλική Οικολογική Ένωση Ελλάδος
 4. WWF Ελλάς
 5. Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA
 6. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.)
 7. Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας
 8. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης
 9. Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία
 10. Ελληνική Οικολογική Εταιρεία
 11. Πίνδος Περιβαλλοντική
 12. Ε.Κ.Π.Α.Ζ.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

"Ο N.4039/2012 για την προστασία των ζώων με ΟΛΕΣ τις τροποποιήσεις"


O Νόμος 4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ. Α΄/02-02-2012) «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό.» τροποποιήθηκε για ακόμη φόρα την 06/11/2020.
Μπορείτε να βρείτε τον Νόμο με συγχωνευμένες όλες τις τροποποιήσεις, τους πίνακες προστίμων και τα υποδείγματα κατεβάζοντας τον από ΕΔΩ, δυνατότητα που έχει εξασφαλίσει μόνο η σελίδα Report Animal Abuse Greece.

Ιστορικό τροποποιήσεων:
 • άρ. 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/11-02-2014)
 • άρ. 33 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/04-12-2015)
 • άρ. 44 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/τ. Α΄/26-04-2016)
 • άρ. 54 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ. Α΄/31-07-2017)
 • άρ. 29 του Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/τ. Α΄/22-12-2017)
 • άρ. 3 & 17 του Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145/τ. Α΄/29-07-2020)
 • άρ. 55 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ. Α'/06-11-2020)

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Αnimal Αbuse Greece".
PAGE: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/

Δευτέρα 7 Αυγούστου 2017

Συνάντηση με Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας, Δήμαρχο Πρέβεζας & Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για θέματα διαχείρισης αδέσποτων σκύλων


Στο πλαίσιο της εθελοντικής λειτουργίας και του έργου της σελίδας Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες για Κακοποίηση Ζώων, έλαβε χώρα σήμερα 07/08/2017 συνάντηση του Δρίβα Ευάγγελου με τον Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πρέβεζας κ. Κάππα Σωτήριο, τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Μπαΐλη Χρήστο και τον Διευθυντή της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Καζούκα Ευάγγελο σχετικά με το ζήτημα διαχείρισης αδέσποτων ζώων στο Λούρο Πρέβεζας, αλλά και ερίδων που προκύπτουν μεταξύ πολιτών για κραυγαλέες συμπεριφορές προς τα ζώα. Σχετικό πρόγραμμα διαχείρισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων στο Νομό Πρέβεζας δεν υφίσταται στην παρούσα φάση. Ωστόσο, κατόπιν εποικοδομητικού διαλόγου, έγινε γνωστό ότι εντός αυτού ή του επόμενου μήνα, θα συναφθεί νέα σύμβαση με κτηνίατρο και θα δοθεί σχετική προτεραιότητα στη στείρωση θηλυκών σκύλων στην περιοχή του Λούρου.
Ο πληθυσμός αδέσποτων ζώων έχει αυξηθεί δραματικά στο χωριό μας, καθώς δεν υπάρχει κανένα μέτρο πρόληψης, όπως στειρώσεις, εμβολιασμοί, κλπ. αλλά και για ολόκληρη την περιοχή της Πρέβεζας γενικότερα. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία αγελών έχει προκαλέσει ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις, καθώς ακόμα και οι επιθετικές συμπεριφορές δεν είναι αδύνατον να εκλείψουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπου όλο το βάρος πέφτει στις Δημοτικές Αρχές και όλα αναμένονται μόνο από αυτές, με καμία ανάληψη προσωπικής ευθύνης από τους πολίτες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν εκλείψει και συμπεριφορές αυτοδικίας από πολίτες οι οποίοι προσπαθούν να καταδιώξουν ή και να αποπειρώνται να θανατώσουν αδέσποτους σκύλους με τα οχήματα τους ή να απομακρύνουν νεογέννητα κουτάβια σε τσουβάλια, σαν σκουπίδια που δεν έχουν συναισθηματική ή γνωστική ικανότητα. Αυτές οι συμπεριφορές δεν περιγράφουν ένα ολόκληρο χωριό, αλλά αποτελούν μεμονωμένες συμπεριφορές από συγκεκριμένους ανθρώπους, καθώς υπάρχουν αρκετοί που φέρονται φιλικά στα αδέσποτα ζώα, παρέχοντας τους, επίσης, στέγη, τροφή και νερό.
Η στάση μου σε ανάλογες συμπεριφορές αυτοδικίας και αποτρόπαιας μεταχείρισης των αδέσποτων ζώων, για όσο χρονικό διάστημα, θα είμαι εδώ, αλλά και όσο το δυνατόν εξ αποστάσεως, θα είναι αμείλικτη προς οποιονδήποτε, είτε κατέχει «αξίωμα», είτε συγγενεύει με κάποιον· ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ! Η έλλειψη παιδείας (δεν εννοώ απαραίτητα εκπαίδευσης) και ενσυναίσθησης κάποιου επιτρέπει στη νοημοσύνη του να φτάνει μέχρι ένα ορισμένο σημείο...πρόβλημά του!
Η θετική στάση των Δημοτικών Αρχών δε με επαναπαύει, αλλά αναμένω την πραγματοποίηση των δηλώσεών τους, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω ο πληθυσμός των ήδη αρκετών αδέσποτων ζώων, αλλά και προστριβές μεταξύ πολιτών. Όπως και να έχει θα είμαι σε συνεχή επαφή με τις Δημοτικές Αρχές, πιέζοντας για την επίλυση του ζητήματος.
Ενημερωτικά προς τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο:
 • Η κακοποίηση ενός ζώου συντροφιάς, παραγωγικού και οποιουδήποτε ζώου μπορεί να είναι ενεργητική, όπως η δηλητηρίαση, ο απαγχονισμός, ο πνιγμός, η σύνθλιψη, ο ακρωτηριασμός, η κοπή ωτός (αυτιού), ουράς και η σεξουαλική συνεύρεση, αλλά μπορεί να είναι και παθητική, όπως η εγκατάλειψη, η παραμέληση, αλλά και η παράνομη εμπορία και πώληση. Άρθρο 16 του Ν. 4039/2012
 • Κατά το άρθρο 20 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 του Ν. 4235/14, οι δράστες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός -1- έτους (έως και πέντε -5- έτη), με χρηματική ποινή από 5.000€ έως 15.000€ και διοικητικές κυρώσεις έως και 30.000€ για κάθε ζώο. Οι τελευταίες επιβάλλονται από την ΕΛ.ΑΣ. ανεξάρτητα από την Ποινική Δίκη.

 Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

"Διαδικασία καταγγελίας για μη τήρηση όρων ευζωίας ή εκμετάλλευσης ζώου μέσω email"


       Όταν οι συνθήκες διαβίωσης ενός ζώου θεωρούνται νομικά «συνθήκες μη τήρησης των όρων ευζωίας» και γενικότερα παραμέλησης, αλλά δεν είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την άμεση βλάβη στην υγεία του, όπου πρέπει ΑΜΕΣΑ να υποβάλλεται μήνυση και να ακολουθεί διάταξη για προσωρινή ή οριστική αφαίρεσή του, μπορείτε να κινήσετε την παρακάτω διαδικασία. Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι ο έλεγχος από την Αστυνομία και η τυχόν επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω!
     Θα συντάξετε μία επιστολή, ένα κείμενο δηλαδή και θα το αποστείλετε στα mails που θα σας υποδείξω στο τέλος. Όλες τις διευθύνσεις που θα σας δώσω θα τις βάλετε μαζί, στους αποδέκτες, στο ίδιο email. Στο κείμενο θα περιγράψετε χωρίς περιττά σχόλια το γεγονός. Σαν θέμα email βάζετε «Αναφορά αξιόποινων πράξεων-Μη τήρηση όρων ευζωίας ζώου (σκύλος, γάτα, κ.ά.)».  Θα επικεντρωθείτε σε:
 • ακριβή περιοχή, που βρίσκεται το ζώο (νομός, πόλη/χωριό, θέση/οικισμός, οδός, αριθμός)
 • ακριβές σημείο στην οικία (μπαλκόνι, ταράτσα, κήπος, ακάλυπτος χώρος, πυλωτή, κλπ)
 • ακριβής κατάσταση [δηλαδή έλλειψη καταλύματος ή κατάλυμα που δεν είναι άνετο, υγιεινό και κατάλληλο, προσαρμοσμένο στο φυσικό τρόπο διαβίωσης του ζώου, που να του επιτρέπει να βρίσκεται στη φυσική του όρθια στάση, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητά του για την πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης, μόνιμη αλυσόδεση ή διαβίωση εντός ακατάλληλων κατασκευών (π.χ. μεταλλικών) ή στενά κλουβιά, χορήγηση μη κατάλληλης τροφής, έλλειψη νερού ή νερού μη κατάλληλου (βρώμικου), χώροι μη στεγνοί και μη καθαροί, μη προστασία από τις καιρικές συνθήκες, πολύ υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, βροχή, αέρας, χιόνι, χαλάζι, ήλιος, έλλειψη φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών, μη τακτικός εμβολιασμός, έλλειψη αποπαρασίτωσης, καθημερινής άσκησης και καθημερινού περιπάτου]
 • χρονιότητα (Μόνιμα; Για πόσο καιρό περίπου; Προσδιορίστε!)
 • Βγάλτε όσο το δυνατόν κοντινές φωτογραφίες και ευδιάκριτες. Μη φωτογραφίζετε άτομα ή το εσωτερικό του σπιτιού. Εστιαστείτε στα ζώα και πάνω από όλα μη δημοσιεύετε φωτογραφίες στις οποίες εμφαίνονται στοιχεία που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του κατόχου (οδός και αριθμός, πινακίδες, πρόσωπα, κλπ).
 • Μη γράφετε ύβρεις κατά των κατόχων των ζώων, να είστε ευγενικοί και λακωνικοί. Εάν δε γνωρίζετε το ονοματεπώνυμό τους, θα τους αναφέρετε ως «ενοίκους» στην τάδε οδό, αριθμό, όροφο, κλπ.
 • Συμπληρώστε και οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται χρήσιμη για αυτή την περίπτωση.
 • Ζητήστε να γίνει νομότυπος έλεγχος, για ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας, σήμανση (τσιπ), τήρηση όλων των όρων ευζωίας και να επιβληθούν οι δέουσες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. (Αυτό δε σημαίνει ότι εάν δεν το ζητήσετε, αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν έτσι κι αλλιώς). Δείξτε ότι τα γνωρίζετε.
 • Αναφέρετε στο τέλος ότι... «Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου.»
 • Ζητήστε να σας αποσταλεί απάντηση ότι η ηλεκτρονική επιστολή σας έχει παραληφθεί και ότι επιθυμείτε να σας ενημερώσουν το συντομότερο σχετικά με τις ενέργειές τους. Εάν δε λάβετε απάντηση μετά από λίγο χρονικό διάστημα (προτείνω 5 ημέρες), στείλτε εκ νέου την επιστολή σας ως υπόμνημα ΚΑΙ τηλεφωνήστε, επίσης, στο τοπικό Α.Τ. πρωινές ώρες (07:30΄-15:00΄) και καθημερινές ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή) και ζητήστε το Γραφείο Αστυνόμευσης, ώστε να πληροφορηθείτε για το που βρίσκονται με την καταγγελία σας. Αυτά θα τα κάνετε, διότι μπορεί οι προϊστάμενες υπηρεσίες να έχουν ήδη στείλει διαταγή στο Α.Τ., ώστε να κάνει τις δέουσες ενέργειες κατόπιν της καταγγελίας σας, αλλά το Α.Τ. εν τέλει να την έχει αγνοήσει. Στέλνοντας εκ νέου το email θα ενημερωθούν ότι το Α.Τ. δεν έχει κάνει τις ενέργειες. 
 • Επίσης, η καταγγελτήρια επιστολή μπορεί να κοινοποιείται είτε στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, αν η περίπτωση αφορά εκμετάλλευση ζώου με στόχο την παράνομη πώληση, καθώς επίσης, αν αφορά υγειονομικό ζήτημα (κόπρανα, προσβολή δημόσιας υγείας) στην Δ/νση Υγειονομικού και ζώα, όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή, άλογα και άλλου είδους ζώα, στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκονται τα ζώα. Τα e-mails της Δ/σης Υγειονομικού και της Δ/νσης Κτηνιατρικής μπορείτε να τα βρείτε, αν αναζητήσετε στο Google «Περιφέρεια … » και πάτε στην καρτέλα «Επικοινωνία» ή «Τηλεφωνικός κατάλογος».
 • Τέλος, μπορεί να κοινοποιείται και στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων στο email: gramatia@ypes.gr 

    Η διαδικασία που σας περιέγραψα έχει αποδειχθεί πλείστες φορές αποτελεσματική!

    Τα emails είναι των Αστυνομικών Υπηρεσιών θα τα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

    Πώς θα τα βάλετε;

Στο "ΠΡΟΣ": 
 • Δ/νση Αστυνομίας, ανάλογα με την περιοχή σας
 • email οποιουδήποτε φορέα, που πρέπει να επέμβει - Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Δ/νση Υγειονομικού, κ.ά.
 • kataggelies@sdoe.gr - Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (αν συντρέχει λόγος)
στην "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ": 
 • genast@astynomia.gr - Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.
 • Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση
 • email οποιουδήποτε φορέα, που πρέπει να ενημερωθεί - Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας, Δ/νση Υγειονομικού, κ.ά.
 • gramatia@ypes.gr - Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Αnimal Αbuse Greece.