Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

"Εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς"


Η εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς με αποτέλεσμα να μείνει αβοήθητο ή αδέσποτο αποτελεί αυτεπάγγελτα διωκόμενο ποινικό αδίκημα [Άρ. 1 παρ. 2 του Ν. 1197/1981 & αρ. 9 παρ. 1 περ. ζ) του Ν. 4830/21] και συγκεκριμένα, αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός (1) τουλάχιστον έτους και με χρηματική ποινή μέχρι τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες, το ύψος έκαστης των οποίων ορίζεται από δέκα (10) έως πενήντα (50) ευρώ, δηλαδή από τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ το ανώτερο. Επίσης, με τον νέο Νόμο 4830/2021 δεν προβλέπεται κάποια διοικητική κύρωσηΣημειωτέον ότι εγκατάλειψη δε σημαίνει παραμέληση, αλλά αποτελεί ενεργητική πράξη
Όταν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες εγκατάλειψης ζώου (συνήθως σκύλοι), φροντίζουμε δεόντως το εγκαταλελειμμένο ζώο, αναζητούμε με κάθε πρόσφορο μέσο αν φέρει σήμανση (τσιπ) και το κρατάμε σε δικό μας χώρο, έως ότου αποφασιστεί από Εισαγγελέα σε ποιον θα αποδοθεί. Κατόπιν, μεταβαίνουμε στο τοπικό Α.Τ. και καταθέτουμε ενόρκως, ώστε να σχηματισθεί δικογραφία κατά του δράστη, για την οποία ΔΕΝ κατατίθεται παράβολο (Εγκ. Εισ. Αρείου Πάγου: 1/13, 8-4-13, κατάργηση παραβόλων γενικά με νέο Ποινικό Κώδικα Ν. 4619/2019, ΦΕΚ95/τ.Α΄/11-06-2019). Εφόσον το ζώο διαπιστωμένα έχει εγκαταλειφθεί, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας θα επικοινωνήσει με τον Εισαγγελέα Υπηρεσίας, ώστε να αποφασιστεί αν το ζώο αποδοθεί στο τοπικό δημοτικό καταφύγιο. Αν έχουμε δει πινακίδα οχήματος, με το οποίο διέφυγε ο δράστης, η μήνυση θα γίνει εις βάρος του οδηγού του οχήματος με πινακίδα υπ΄ άριθμόν ΑΒΓ-1234. Αν ο δράστης δεν εθεάθη, τότε αναζητούμε, αν υπάρχουν σε κοντινές οικίες ή καταστήματα κάμερες ασφαλείας, το καταθέτουμε στη μήνυση και ζητούμε άμεσα από την Αστυνομία να αναζητήσει το συγκεκριμένο οπτικό(-ακουστικό) υλικό. Δείτε παρακάτω τι ισχύει. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 1197/1981 ως τροπ. κι ισχύει
«Όποιος κακοποιεί ζώα, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ή τα εγκαταλείπει έκθετα ή αδέσποτα, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 8.»

Άρθρο 9 παράγραφος 1 περ. ζ.) του Ν. 4830/2021
«Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση που επιθυμεί να το αποχωριστεί, και εφόσον δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, υποχρεούται να γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου του τόπου της μόνιμης κατοικίας του προκειμένου, με μέριμνα του δήμου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, εφόσον πρόκειται για σκύλο ή γάτα. Ακολούθως, και εφόσον δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αυτού με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση, εφόσον είναι σκύλος, ή εκατό (100) ευρώ, εφόσον είναι γάτα ή άλλο ζώο συντροφιάς. Ειδικά για τους σκύλους και τις γάτες, ο πιστοποιημένος υπάλληλος του δήμου μεριμνά άμεσα για την ενημέρωση του ΕΜΖΣ ως προς τη μεταβολή αυτή και την καταγραφή του ζώου ως αδέσποτου με τα στοιχεία του δήμου. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.».


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»