Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς: Νομοθεσία/Κυρώσεις


Η εγκατάλειψη ζώου συντροφιάς αποτελεί αυτεπάγγελτα διωκόμενο ποινικό αδίκημα [Άρ. 1 παράγραφος 2 του Ν. 1197/1981 & αρ. 5 παράγραφος 1 περ. ε) του Ν. 4039/12] και συγκεκριμένα, αποτελεί πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Επίσης, ενέχει και επιβολή διοικητικού προστίμου 300 ευρώ για κάθε ζώο που εγκαταλείπεται. Όταν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες εγκατάλειψης ζώου, αφού φροντίσουμε δεόντως το εγκαταλελειμμένο ζώο, πηγαίνουμε στο πλησιέστερο Α.Τ. και καταθέτουμε ενόρκως, ώστε να σχηματισθεί δικογραφία κατά του δράστη, για την οποία ΔΕΝ κατατίθεται παράβολο των 50€ (Εγκ. Εισ. Αρείου Πάγου: 1/13, 8-4-13). Δείτε παρακάτω τι ισχύει. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 1 παράγραφος 2 του Ν. 1197/1981
«Όστις φονεύει, βασανίζει, κακοποιεί ζώα περί ων ο παρών νόμος ή εγκαταλείπει ταύτα έκθετα ή αδέσποτα τιμωρείται δια των εν άρθρ. 8 του παρόντος ποινών».
Άρθρο 5 παράγραφος 1 περ. ε.) του Ν. 4235/2014
«ε) να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου…».

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 8 του Ν. 1197/1981 (Α΄ 240)
ως αντικ. με άρ. 47 του Ν. 4235/2014
«1. Οι παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 1, των άρθρων 2 και 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.
2. Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.».
Άρθρο 20 του Ν. 4039/12
ως τροπ. με άρ. 46 του Ν. 4235/2014
«2. Οι παραβάτες των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5, των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 του άρθρου 7, καθώς και των παραγράφων α΄ και β΄ του άρθρου 16 τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 21 του Ν. 4039/2012
ως τροπ. με άρ. 46 του Ν. 4235/2014

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»