Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

"Χρήση ζώων για επιστημονικούς σκοπούς"

                                           

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην Ελλάδα από το 2014 έως το 2018 χρησιμοποιήθηκαν κατά μέσο όρο 47.189 ζώα ετησίως, σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις χρήσης ζώων για επιστημονικούς σκοπούς.

Μερικά από τα είδη ζώων που χρησιμοποιήθηκαν, όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ήταν μύες, επίμυες, κόνικλοι, όρνιθες, χοίροι, ινδικά χοιρίδια, γάτες, σκύλοι, πρόβατα, βοοειδή πίθηκοι, λοιποί ιχθύες, ζώντα κεφαλόποδα.

Τα παρακάτω links, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen-2/zoagiaepistimones) αναδεικνύουν τα είδη ζώων ανά αριθμό που χρησιμοποιήθηκαν, την προέλευση των ζώων, την δριμύτητα των διαδικασιών και τους σκοπούς:

Από τη σελίδα Report Animal Abuse Greece απεστάλη ηλεκτρονική επιστολή στο Υπουργείο με την οποία ζητήθηκε να απαντηθεί συγκεκριμένα για τα ζώα συντροφιάς, για ποιο σκοπό χρησιμοποιήθηκαν και ποια η κατάσταση της υγείας τους μετά τη διαδικασία, καθώς για αυτά τα ζώα είναι αυστηρά τα όρια στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 1800/234024 απαντητικό έγγραφο και την ισχύουσα νομοθεσία [Π.Δ. 56/2013 (Α’ 106) «Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς»], «Οι χρήστες χρησιμοποιούν σε διαδικασίες, τα ζώα που ανήκουν στα είδη του Παραρτήματος I, μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες». Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται ο σκύλος και η γάτα. Επίσης, «Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται αδέσποτα ζώα ή επανελθόντα στην ημιάγρια κατάσταση

Οι σκύλοι και γάτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τα έτη 2015 ως και 2018 χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς βασικής έρευνας στα είδη αυτά (μελέτη ιδιοτήτων γαστρεντερικού συστήματος και ήπατος, νευρικού συστήματος και αισθητηρίων οργάνων, ουρογεννητικού συστήματος) και προέρχονται αποκλειστικά από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας. Δε χρησιμοποιήθηκαν σκύλοι και γάτες το έτος 2014. Η υγεία των ζώων αυτών παραμένει πολύ καλή.Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece