Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Μαΐου 2019

"Στατιστικά στοιχεία Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με ζώα"


Στατιστικά στοιχεία, κατόπιν αιτήματος της σελίδας Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Kακοποίησης Ζώων Ελλάδας, παρείχε η Δ/νση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με συμβάντα στα οποία κλήθηκε να συνδράμει, από 1/1/2017 μέχρι και 31/12/2018.
Το εν λόγω χρονικό διάστημα το Πυροσβεστικό Σώμα παρείχε συνδρομή σε 37 περιπτώσεις που αφορούν ζώα, όπως εμφαίνεται στον Πίνακα 1. Από αυτές παρείχε βοήθεια σε 22 περιπτώσεις, όπως διάσωση και απελευθέρωση, ενώ επενέβη σε 15 περιπτώσεις πυρκαγιάς.  

Πίνακας 1

Συνέπεια των συμβάντων ήταν ο τραυματισμός 8 ζώων σε 7 περιπτώσεις και ο θάνατος άλλων 19 ζώων σε 8 περιπτώσεις, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Μεταξύ αυτών υπήρχαν ζώα συντροφιάς, πτηνά, βοοειδή και ιπποειδή. 

Πίνακας 2
                            

Όπως έχει διατυπωθεί και σε σχετικό άρθρο, σύμφωνα με το άρ. 1 §1 περ. α΄ του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄), ως αντικ/κε από το άρ. 63 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄) «Το Πυροσβεστικό Σώμα … έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.». Ως φυσικό περιβάλλον ορίζεται το συνονθύλευμα όλων των ζωντανών οργανισμών και της άβιας ύλης που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Επομένως, αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι και η προστασία των ζώων, όπως ο απεγκλωβισμός ζώων από δέντρα, αυτοκινητοδρόμους και φρεάτια υδροσυλλεκτών και αγωγούς ομβρίων υδάτων, αλλά κι από κάθε άλλο χώρο που υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν ή να κινδυνεύσουν. Έτσι, οποιαδήποτε άρνηση παροχής βοήθειας ΠΡΕΠΕΙ να καταγγέλλεται στις προϊστάμενες υπηρεσίες του Αρχηγείου του Π.Σ.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δευτέρα 13 Μαΐου 2019

"Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αρμόδιος για θέματα ζώων"


Για την περιοχή της Αθήνας υφίσταται εισαγγελέας αρμόδιος για ζητήματα προστασίας των ζώων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Την τρέχουσα περίοδο ορισμένη για αυτόν σκοπό είναι η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κα ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία. Η κα ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ δέχεται κοινό για τυχόν σημαντικά ζητήματα που άπτονται της φύσεως της ενεργητικής ή παθητικής κακοποίησης ζώων ή και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα, κάθε Τρίτη και ώρες 10:00’ έως και 13:00΄. 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»