Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

"Το φάσμα της κακοποίησης ζώων: η παρασυσσώρευση | Εκτίμηση | Διαδικασία"
             Η παρασυσσώρευση ζώων είναι η μεγάλου αριθμού ή άνευ ορίων συγκέντρωση ζώων κυρίως εντός μίας κατοικημένης οικίας, με τα ζώα να ζουν σε άθλιες συνθήκες έως και να πεθαίνουν, ανάγοντας το ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, ενώ αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα παθολογικής και ψυχικής φύσεως.
        Στο εν λόγω βιβλίο παρουσιάζεται μία γενικότερη εικόνα για την παρασυσσώρευση ζώων, η συσχέτισή της με ψυχικές διαταραχές και τα τυπικά χαρακτηριστικά που ενέχει, ενώ περιγράφεται η διαδικασία επέμβασης στην παρασυσσώρευση, μέσα από τη διάκριση κάποιων επιπέδων σοβαρότητας κι ενός πίνακα που βοηθά στην αξιολόγηση της κατάστασης. Στη συγγραφή των δύο τελευταίων κεφαλαίων συνέβαλε και η Αστυνομικός Chase Siobhan, Αξιωματικός του Αστυνομικού Τμήματος της κομητείας του Fairfax (FCPD) στην πολιτεία της Βιρτζίνια των Η.Π.Α., υπεύθυνης για την προστασία των ζώων στην αντίστοιχη Μονάδα. Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για το ευρύ κοινό που θέλει να πληροφορηθεί για αυτή τη συμπεριφορά κακοποίησης ζώων, αλλά και για τις δημόσιες Αρχές, όπως Αστυνομία και Δήμο, οι οποίες συνεργατικά πρέπει να αντιμετωπίζουν αυτή την συνθήκη. Η εν λόγω μελέτη θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και βιβλιογραφικές αναφορές.
            Κατεβάστε το βιβλίο ΕΔΩ.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

"Συναισθηματική κακοποίηση ζώων"          Συνήθως, η συναισθηματική κακοποίηση ζώων παραβλέπεται, ενώ αποτελεί μία καθολικά αποδεκτή μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς μεταξύ ανθρώπων. Ωστόσο, σημαντικά ερευνητικά στοιχεία που αποδεικνύουν την γνωστική και συναισθηματική ικανότητα στα ζώα δεν αναδεικνύονται. Σύμφωνα με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς» του Νόμου 4830/2021 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και ειδικότερα, την περίπτωση θ.) της παραγράφου 1.) ορίζεται ότι ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

«Να μεριμνά, ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες ανάγκες του ζώου και το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του, όταν απαιτείται.»

           Για πρώτη φορά, ελληνικός Νόμος περιλαμβάνει διάταξη που αναγνωρίζει διασταλτικά στα ζώα, τουλάχιστον σε εκείνα που αναγνωρίζει ως ζώα «συντροφιάς», γνωστική και συναισθηματική ικανότητα. Κι αυτό, γιατί αναφέρεται σε ανάγκες, αναγνωρίζει τη σημασία που έχει για αυτά τα ζώα η επαρκής επαφή με τους ανθρώπους, ότι η μοναχική διαβίωση έχει δυσφορικές συνέπειες στην ψυχική υγεία, την οποία επίσης αναγνωρίζει και θεωρεί αναγκαία την διατήρησή της. Το να έχει ένα ζώο ανάγκες και να βιώνει μοναξιά, το οποίο υποδηλώνει εξ αντιθέτου ότι με την ανθρώπινη επαφή βιώνει κάποιου είδους ευχαρίστηση ή/και μπορεί να διαμορφώνεται μία σχέση ανθρώπου-ζώου, φανερώνει ότι αυτά τα ζώα ερμηνεύουν ερεθίσματα και ανθρώπινες συμπεριφορές, κάτι που απαιτεί γνωστική και συναισθηματική ικανότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από την διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία κι έρευνα πάνω σε πολλά ζώα, κάτι που ο νομοθέτης αποδέχεται.
      Στη «Μελέτη για την Κακοποίηση/Βιαιότητα Ζώων & την Διαπροσωπική Βία: διερεύνηση της συσχέτισης | Το προφίλ του δράστη» που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2021 προσεγγίσθηκε αυτό το ζήτημα, ως εξής:

Συναισθηματικό Επίπεδο Κακοποίησης Ζώων

        Η συναισθηματική ικανότητα ενός ζώου, κυρίως των θηλαστικών, σύμφωνα με την πλειοψηφία της επιστημονικής βιβλιογραφίας, θεωρείται πλέον αποδεκτή. Αν και είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί η συναισθηματική κακοποίηση ενός ζώου από μόνη της, μπορεί, όμως, πολύ συχνά να συνοδεύει όλες τις παραπάνω μορφές σωματικής κακοποίησης. Μπορεί να συμβαίνει είτε με ενεργητικό, είτε με παθητικό τρόπο.
 • Ενεργητικά:
Η εκούσια, συστηματική και απρόσφορη για το ζώο πρόκληση/ενστάλλαξη φόβου, τρόμου, αγωνίας, άγχους, θυμού μέσω συμπεριφορών που δεν έχουν απαραίτητα σωματική επαφή μεταξύ ανθρώπου-ζώου (με φωνές, κραυγές, πρόκληση κρότων σε αντικείμενα προκειμένου να προκαλέσουν τον φόβο, την προσοχή των ζώων, κλπ)
 • Παθητικά:
Η συστηματική αδιαφορία για τις συναισθηματικές ανάγκες ενός ζώου, εκφραζόμενη με στέρηση αγάπης, στοργής, ζεστασιάς από το άτομο που το φροντίζει. Η απλή κατοχή και θεώρηση του ζώου ως πράγμα χωρίς επίδειξη συναισθημάτων παντός τύπου προς αυτό.

        Ο Νόμος δεν προβλέπει ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις για την μη τήρηση της περίπτωσης θ.). Παρ' όλα αυτά, η συναισθηματική κακοποίηση ζώων συνοδεύεται σχεδόν πάντα κι από άλλες ανθρώπινες συμπεριφορές που τιμωρούνται. Είναι σχεδόν απίθανο κάποιος να κακοποιεί συναισθηματικά το ζώο του και να τηρεί τους όρους ευζωίας του ή να μη το κακοποιεί παθητικά ή/και ενεργητικά.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

"Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην κακοποίηση/βιαιότητα ζώων και τη διαπροσωπική βία | Προσέγγιση σκιαγράφησης του εγκληματικού-ψυχολογικού προφίλ του δράστη"


   Η μελέτη «Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην κακοποίηση/βιαιότητα ζώων και τη διαπροσωπική βία | Το εγκληματικό-ψυχολογικό προφίλ του δράστη», που αρχικά είχε δημοσιευτεί σε τρία μέρη στο site psychology.gr, δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2021 στο περιοδικό «Εγκληματολογία» της Νομικής Βιβλιοθήκης. Μπορείτε να την κατεβάσετε ολόκληρη ΕΔΩ. Η εν λόγω μελέτη θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα δεδομένα και βιβλιογραφικές αναφορές και θα δημοσιεύεται με νέα ενημέρωση.
      Για χρήση ως βιβλιογραφική αναφορά σε εργασίες, βιβλία, άρθρα, χρησιμοποιήστε:

Δρίβας, Ε. (2021). Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην κακοποίηση/βιαιότητα ζώων και τη διαπροσωπική βία | Το εγκληματικό-ψυχολογικό προφίλ του δράστη. Εγκληματολογία, 181-197.

Καλή ανάγνωση! Μοιραστείτε το!


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece

Κυριακή 1 Αυγούστου 2021

"Report Animal Abuse in Greece through an email"

 


        I will let you know about all the steps that are necessary to report an animal abuse case in Greece through an email, which will be sent from the Headquarters of Greek Police to the District Police Service. These Services will inform and demand from the local Police Department to do everything that is needed according to the Greek Law. This procedure concerns every animal and only cases about neglect that the animal is not in a great danger, because then only you have to call the "100" of Police Emergency (Amesi Drasi in Greek) giving your name and the exact address and wait for a police car to come. The call to the "100" has to be done either way. If you don't have a Greek number, try "+30100" or "112" and tell them to connect you to the Amesi Drasi. Then, you have to show the police officers the abuse conditions and after that, you have to go to the local Police Department and file a report or suit with someone who can translate, lawyer or other Greek citizen.
        Read carefully below and write the report through an email, as indicated:

-Title of the email: (Dog/Cat/etc Abuse in...(e.g. Athens, Kato Patisia)-Neglect

Describe the facts with little words and focus on:

-The Exact Region: where is the animal exactly, city, village, address, number, etc

-The Name of the Owner or the name at the doorbell of the apartment or the number on the car plates (if there is a car/moto/etc). If you don’t know the name of the owner, describe them as residents of the house, apartment, roof, etc, of that address

-Exact Place: balcony, front- & backyard, garden, pilotis, roof, etc

-Conditions: lack of accommodation/house or not suitable for the animal (very small, narrow, short, metallic, etc), chains, lack of or no suitable/filthy food/water, lack of veterinary care, exposed to weather conditions (rain, heatwave, snow, hail, etc), vaccination, everyday walks and exercise

-For how long is this happening? (permanently, occasionally, define days/weeks/months)

-Take Pictures: close and clear pictures, focus on the animal and its conditions, don’t take pictures of people and don’t post them or the exact addresess, attach the to the email

-Be kind and laconic

-Ask for a written answer via email that they have received your letter and write them that you want to be informed of their legal actions as the Greek Law 4830/2021 declares, if they have imposed fines or other penalties to the owner, according to the Law, if the animal (dog/cat) has microchip or informed health book for rabies vaccination since the last year and for other illnesses and if the animal has been de-fleaed.


The emails are three, as followed:

1. genast@astynomia.gr - Headquarters of Greek Police (in every email for every region in Greece)

Then, e.g.: for Attiki, Athens:
2. gada@hellenicpolice.gr (for the District Police Service of Attiki)

3. dadattikis@hellenicpolice.gr (for Western regions of Athens/Attiki)
3a. daatel@hellenicpolice.gr (for Central regions of Athens/Attiki)
3b. dabaa@hellenicpolice.gr (for Northern and Eastern regions of Athens/Attiki)
3c. danaattikis@hellenicpolice.gr (for Southern regions of Athens/Attiki)


***For other regions throughout Greece you have to change the 2nd and 3rd email. For every help, please, feel free to contact me through my Facebook Page by sending message here: https://www.facebook.com/reportanimalabusegreece/


For Report Animal Abuse Greece,

Drivas Evangelos

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

"Μελέτη για την Κακοποίηση/Βιαιότητα Ζώων & την Διαπροσωπική Βία: διερεύνηση της συσχέτισης | Το προφίλ του δράστη"

 


          Παρακάτω, πατώντας πάνω στους αντίστοιχους συνδέσμους, μπορείτε να διαβάσετε τη «Μελέτη για την Κακοποίηση/Βιαιότητα Ζώων και την Διαπροσωπική Βία: διερεύνηση της συσχέτισης | Το προφίλ του δράστη». Χωρίζεται σε τρία μέρη και οι σύνδεσμοι βρίσκονται πάνω στον τίτλο κάθε μέρους με τα μπλε γράμματα. Η συγγραφή της εν λόγω μελέτης διήρκησε ενάμιση χρόνο περίπου και βασίστηκε πάνω σε περίπου 155 επιστημονικά άρθρα και μελέτες. Συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξη του φαινομένου της κακοποίησης/βιαιότητας ζώων μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις και συσχετίσεις με διάφορες μορφές διαπροσωπικής βίας και παραβατικών συμπεριφορών, όπως η ενδοοικογενειακή βία, ο εκφοβισμός, κ.ά., καθώς επίσης αναδεικνύει το ψυχολογικό προφίλ των δραστών κακοποίησης. Ευχαριστώ πολύ την ιστοσελίδα psychology.gr ψυχολογικού περιεχομένου για τη δημοσίευση της μελέτης.


Μέρος Α΄ | «Θεωρητικές προσεγγίσεις για την συσχέτιση κακοποίησης ζώων & διαπροσωπικής βίας»

 • Κακοποίηση Ζώων: προσέγγιση του ορισμού & η γέννηση ενός κινήματος
 • Η απαρχή της μελέτης του φαινομένου: η Τριαδική Θεωρία
 • Βιαιότητα προς Ζώα και Διαπροσωπική Βία: θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Υπόθεση Προοδευτικής Βιαιότητας
 • Υπόθεση Γενικευμένης Παρέκκλισης
 • Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης
 • Θεωρία Ματαίωσης
 • Σεξουαλική Πολυμορφική Θεωρία
 • Ηλικία και φύλο


Μέρος Β΄ | «Γνωστικές & συναισθηματικές λειτουργίες του δράστη κακοποίησης ζώων, μορφές & κίνητρα»

 • Εγκληματικός τρόπος σκέψης (ΕΤΣ)
 • Ψυχικές Διαταραχές & Διαταραχές Συμπεριφοράς
 • Ρύθμιση Συναισθημάτων, Επιθετικότητα & Ψυχοπαθητικότητα
 • Εκφοβισμός (Bullying)
 • Παρασυσσώρευση Ζώων
 • Ο ρόλος της κτηνιατρικής επιστήμης
 • Κίνητρα
 • Επίπεδα, Κατηγορίες & Μορφές Κακοποίησης


Μέρος Γ΄ | «Κτηνοβασία, ψυχολογικό προφίλ δράστη & στατιστικά κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα»
 • Ζωοφιλία (Κτηνοβασία)
 • Προσέγγιση του εγκληματικού-ψυχολογικού προφίλ (Επιγραμματικά)
 • Στατιστικά κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα


Απόσπασμα από το τελευταίο μέρος της μελέτης...

«… Θέλουμε να μπορούμε να λέμε ότι είναι δυνατόν να αναγνωρίσουμε αυτούς τους επικίνδυνους ανθρώπους. Το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν μπορείς να τους αναγνωρίσεις. Οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν πιθανοί δολοφόνοι ανάμεσά τους ... Πώς μπορεί να ζήσει κανείς σε μία κοινωνία όπου άνθρωποι που του άρεσαν, αγάπησε, έζησε μαζί, δούλεψε μαζί και θαύμασε, την επόμενη ημέρα θα παρουσιαστούν ως οι πιο σατανικοί άνθρωποι που μπορεί να φανταστεί! …»

Ted Bundy

(...λίγο πριν την θανάτωσή του σε ηλεκτρική καρέκλα το 1989 στη Φλόριντα των Η.Π.Α., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία, βιασμό, νεκροφιλία σε 36 νεαρές γυναίκες)Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος
Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
Αστυνομικός

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece