Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Ετήσιος (?) αντιλυσσικός εμβολιασμός: Τι ισχύει;


Η νομοθεσία που καθορίζει την υποχρέωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού των κατοικίδιων σκύλων και γατών είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301/05.02.2013 (ΦEK B’ 198)  "Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα" όπως έχει τροποποιηθεί από την 3941/120925/17.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2642) και ισχύει, ενώ ειδικότερη αναφορά υπάρχει στο άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. αυτής και στο άρ. 2 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 1049/41498/05.04.2016 /ΚΥΑ). 
Ο Νόμος 4830/2021 στο άρ. 9 παρ. 1 περ. δ) αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται «...να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, εφόσον αυτός προβλέπεται...», ενώ στο άρ. 17 παρ. 3 «Οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας πρέπει να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση. Απαγορεύεται η μετακίνηση ζώων που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του ιού της λύσσας, εκτός εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, σύμφωνα με γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνιάτρου. Η κατώτατη ηλικία στην οποία μπορεί να εμβολιαστεί το ζώο κατά του ιού της λύσσας είναι οι δώδεκα (12) εβδομάδες.».
Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλους τους σκύλους και γάτες άνω των 3 μηνών, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5 της ΚΥΑ. Εδώ δεν αναφέρεται η υποχρέωση ΕΤΗΣΙΟΥ εμβολιασμού, ΑΛΛΑ ΕΤΗΣΙΟΣ είναι υποχρεωτικά ο εμβολιασμός, εάν ο παρασκευαστής του συγκεκριμένου εμβολίου που χρησιμοποιείται αναφέρει, ότι η διάρκεια ανοσίας που παρέχει το εμβόλιο είναι ετήσια και επομένως, όταν παρέλθει το έτος, το ζώο πρέπει να επανεμβολιασθεί. Αν η διάρκεια ανοσίας βάσει των οδηγιών του εμβολίου που έχει χρησιμοποιηθεί είναι π.χ. έως τρία χρόνια, τότε το ζώο θεωρείται εμβολιασμένο, εφόσον δεν έχει παρέλθει η τριετία, αλλά αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται στο σχετικό παράτημα του βιβλιαρίου. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ:

«στ) Εμβολιασμένο κατοικίδιο ζώο: Κάθε κατοικίδιο ζώο στο οποίο έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός υποχρεωτικά από κτηνιάτρους με αντιλυσσικά εμβόλια και σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αντιλυσσικά εμβόλια εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο των ζώων. Στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο εκτός από την ετικέτα του αντιλυσσικού εμβολίου, υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία εμβολιασμού και η υπογραφή με την σφραγίδα του κτηνιάτρου που τον διενεργεί. Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή.».

            Επίσης, πέραν της λύσσας για την οποία προβλέπεται ο εμβολιασμός ενός ζώου συντροφιάς, σύσταση υπάρχει και για λοιπές ασθένειες, όπως η παρβοεντερίτιδα (τύφος), η μόρβα (carre), η λοιμώδης ηπατίτιδα, η λεπτοσπείρωση, ο «βήχας του κυνοκομείου», ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή και τις υγειονομικές συνθήκες που υφίστανται. Κάθε σκεύασμα μπορεί να διαθέτει διαφορετική χρονική περίοδο ανοσίας. Οπότε, για να είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση ελέγχου του βιβλιαρίου υγείας του κατοικίδιου ζώου μας και για να αποφύγουμε περιττή ταλαιπωρία, επισημαίνουμε στον κτηνίατρο να αναγράψει στο βιβλιάριο υγείας την ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει η ανοσία για κάθε ασθένεια. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί κτηνίατροι είτε δε γνωρίζουν είτε δε τηρούν τις υγειονομικές συστάσεις για κάθε σκεύασμα εμβολιασμού με αποτέλεσμα κάποια ζώα συντροφιάς να εμβολιάζονται ετησίως, ενώ δεν πρέπει και χωρίς να υπάρχει ανάλογη νομική υποχρέωση. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες των ζώων υποβάλλονται σε περιττά κτηνιατρικά έξοδα. Επομένως, για την λύσσα υπάρχει υποχρέωση εμβολιασμού, αλλά όχι απαραίτητα ετησίως, ενώ για τις υπόλοιπες ασθένειες, συστάσεις, σύμφωνα με υγειονομικές αποφάσεις.
 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece"

Παρασκευή 12 Μαΐου 2017

Εγκλωβισμένες χελώνες στο Πάρκο "Αντ.Τρίτσης"


Επιστολή προς την Ειδική Γραμματεία Υδάτων/Υ.ΠΕ.Κ.Α., τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος/Υ.ΠΕ.Κ.Α., τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και στο Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «ΑΡΧΕΛΩΝ» απέστειλε την 10/05/2015 η σελίδα Report Animal Abuse-Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων σχετικά με το συνεχές πρόβλημα με το κανάλι ύδατος πλησίον της τεχνητής λίμνης στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ.Τρίτσης» στο Ίλιον Αττικής. Η επιστολή «…Το τεχνητό κανάλι αποτελείται, όπως είναι εμφανές από κλιμακωτά επίπεδα ανάμεσα από τα οποία μεσολαβεί  τμήμα βαθύτερου επιπέδου για τη ρύθμιση της ροής των υδάτων και καταλήγει στην λίμνη. Όπως βλέπετε η ροή των υδάτων είναι πλέον επικίνδυνα χαμηλή, πάνω από 20 cm σε κάθε επίπεδο, με αποτέλεσμα οι χελώνες που βρίσκονται και διαβιούν σε κάθε επίπεδο να είναι εγκλωβισμένες σε αυτό. Δύο από όσες ήταν δυνατόν να θεαθούν, ένεκα της θολότητας και των βρυών, ήταν νεκρές σε διαφορετικά επίπεδα, καθώς δεν ανταποκρίνονταν σε κοντινή απόσταση, ενώ άλλες έως σήμερα ζωντανές είναι εγκλωβισμένες εκεί. Μέσα στο κανάλι υπάρχει σωρεία σκουπιδιών, σακούλες, συσκευασίες τροφίμων, τελάρο, χόρτα, καλάμια, ξύλα, κλπ. Η ζωή των εν λόγω χελωνών βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, καθώς είναι αδύνατο να μεταπηδήσουν, λόγω της φύσης τους (!), από το ένα επίπεδο στο άλλο και να διανύσουν ένα κανάλι, μήκους τουλάχιστον 300 μέτρων, για να φτάσουν στη λίμνη…».


            Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών ζήτησε εξηγήσεις από τον Γεν. Διευθυντή Φ.Δ. Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση και απάντησε την 12/05/2017 ότι «…διενεργήσαμε αμέσως έλεγχο κατά μήκος του καναλιού που συνδέει την 5η με την 6η λίμνη. Ανευρέθη ένα άτομο στεριανής χελώνας νεκρό το οποίο απομακρύνθηκε. Περισυλλέχθηκαν 3 νεροχελώνες, που, αν και δεν διέτρεχαν κίνδυνο, μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στην μεγάλη λίμνη. Παραμένουν, σε όλο το μήκος του καναλιού δύο άτομα νεροχελώνες που δεν έγινε δυνατόν να περισυλλεγούν αλλά και δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Τα ελάχιστα απορρίμματα που υπήρχαν στο κανάλι, απόλυτα φυσιολογικά σε σχέση με την καθημερινή επισκεψιμότητα του πάρκου, απομακρύνθηκαν…».

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στην ομάδα, σελίδα & blog Report animal abuse - Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων

Πέμπτη 11 Μαΐου 2017

Στατιστικά στοιχεία Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με ζώαΣτατιστικά στοιχεία, κατόπιν αιτήματος της σελίδας Report Animal Abuse-Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων, παρείχε η Δ/νση Επικοινωνιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Πυροσβεστικού Σώματος, σχετικά με συμβάντα στα οποία κλήθηκε να συνδράμει και αφορούν στη διάσωση ζώων-πτηνών, από 1/1/2016 μέχρι και 30/4/2017. Το εν λόγω χρονικό διάστημα το Πυροσβεστικό Σώμα παρείχε συνδρομή σε 211 περιπτώσεις που αφορούν ζώα, όπως εμφαίνεται στον Πίνακα 1. Από αυτές παρείχε βοήθεια σε 202 περιπτώσεις, ενώ επενέβη σε πυρκαγιά σε 9 περιπτώσεις, εκ των οποίων 9 ήταν πτηνά και 202 λοιπά ζώα, μεταξύ των οποίων ήταν γεράκια, πρόβατα, κουκουβάγιες, περιστέρια, σκύλοι, κριάρια, κουνέλια, φίδια, χελιδόνια και χοίροι. 

Πίνακας 1

Συνέπεια των συμβάντων ήταν ο τραυματισμός 9 ζώων σε 9 περιπτώσεις-συμβάντα και ο θάνατος άλλων 31 περίπου ζώων σε 17 περιπτώσεις-συμβάντα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.
Πίνακας 2 

Όπως έχει διατυπωθεί και σε άλλο σχετικό άρθρο, σύμφωνα με το άρ. 1 §1 περ. α΄ του Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄), ως αντικ/κε από το άρ. 63 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄) «Το Πυροσβεστικό Σώμα … έχει ως αποστολή: α. Την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.». Ως φυσικό περιβάλλον ορίζεται το συνονθύλευμα όλων των ζωντανών οργανισμών και της άβιας ύλης που βρίσκονται με φυσικό τρόπο στη Γη. Επομένως, αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι και η προστασία των ζώων, όπως ο απεγκλωβισμός ζώων από δέντρα, αυτοκινητοδρόμους και φρεάτια υδροσυλλεκτών και αγωγούς ομβρίων υδάτων, αλλά κι από κάθε άλλο χώρο που υπάρχει πιθανότητα να παγιδευτούν ή να κινδυνεύσουν. Έτσι, οποιαδήποτε άρνηση παροχής βοήθειας ΠΡΕΠΕΙ να καταγγέλλεται στις προϊστάμενες υπηρεσίες του Αρχηγείου του Π.Σ.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στην ομάδα, σελίδα & blog Report animal abuse - Καταγγελίες για κακοποίηση ζώων