Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Ετήσιος (?) αντιλυσσικός εμβολιασμός: Τι ισχύει;


Η νομοθεσία που καθορίζει την υποχρέωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού των κατοικίδιων σκύλων και γατών είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 331/10301/05.02.2013 (ΦEK B’ 198)  "Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα." όπως έχει τροποποιηθεί από την 3941/120925/17.10.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2642) και ισχύει, ενώ ειδικότερη αναφορά υπάρχει στο άρθρο 5 παρ. 3 της Κ.Υ.Α. αυτής και στο άρθρο 2 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 1049/41498/05.04.2016 /ΚΥΑ).
Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για όλους τους σκύλους και γάτες άνω των 3 μηνών, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5 της ΚΥΑ. Δεν αναφέρεται η υποχρέωση ΕΤΗΣΙΟΥ εμβολιασμού ΑΛΛΑ ΕΤΗΣΙΟΣ είναι υποχρεωτικά ο εμβολιασμός, εάν ο παρασκευαστής του συγκεκριμένου εμβολίου που χρησιμοποιείται αναφέρει, ότι η διάρκεια ανοσίας που παρέχει το εμβόλιο, είναι ετήσια και επομένως, όταν παρέλθει το έτος, το ζώο πρέπει να επανεμβολιασθεί. Αν η διάρκεια ανοσίας βάσει των οδηγιών του εμβολίου που έχει χρησιμοποιηθεί είναι π.χ. έως τρία χρόνια, τότε το ζώο θεωρείται εμβολιασμένο, εφόσον δεν έχει παρέλθει η τριετία, αλλά αυτό θα έπρεπε να μνημονεύεται στο σχετικό παράτημα του βιβλιαρίου. Παρατίθεται το σχετικό απόσπασμα της ΚΥΑ:
 "στ) Εμβολιασμένο κατοικίδιο ζώο: Κάθε κατοικίδιο ζώο στο οποίο έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός υποχρεωτικά από κτηνιάτρους με αντιλυσσικά εμβόλια και σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με αντιλυσσικά εμβόλια εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο των ζώων. Στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο εκτός από την ετικέτα του αντιλυσσικού εμβολίου, υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία εμβολιασμού και η υπογραφή με την σφραγίδα του κτηνιάτρου που τον διενεργεί. Για να θεωρείται εμβολιασμένο ένα κατοικίδιο ζώο, πέρα από τη σφραγίδα και την υπογραφή του κτηνιάτρου, ο εμβολιασμός πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με την διάρκεια της ανοσίας που παρέχεται από το συγκεκριμένο εμβόλιο όπως αναγράφεται στις οδηγίες του παρασκευαστή.».
 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.