Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

"Αποστολή της Πυροσβεστικής η συνδρομή στον απεγκλωβισμό ζώων-Εθελοντική ομάδα διάσωσης"

 (Πηγή φωτογραφίας: www.dailymail.co.uk )

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 74 παρ. 1 εδ. α΄ του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α΄ 27), το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ως αποστολή, μεταξύ άλλων, «την ασφάλεια και προστασία της ζωής και περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και, ιδίως, του δασικού πλούτου της Χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών». 

Ως περιβάλλον, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), ορίζεται «το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων, που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες»Ειδικότερα, κατά τα διδάγματα της επιστήμης, στην έννοια του φυσικού περιβάλλοντος περιλαμβάνεται το σύνολο των φυσικών στοιχείων, όπως η χλωρίδα, η πανίδα, η ατμόσφαιρα, τα ύδατα, το έδαφος και η ανόργανη ύλη.

Σύμφωνα με την από 07/09/2020 απαντητική επιστολή του Τμήματος Τύπου & Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι ο απεγκλωβισμός και η διάσωση των ζώων, τα οποία αποτελούν μέρος της πανίδας, υπάγονται στις αρμοδιότητες δράσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η περίπτωση άρνησης παροχής συνδρομής, που αφορά απεγκλωβισμό  ζώου, ΠΡΈΠΕΙ να καταγγέλλεται στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στατιστικά στοιχεία του Π.Σ. σχετικά με την παροχή συνδρομής σε ζώα θα δείτε στα εξής: https://reportanimalabusegreece.blogspot.com/2017/05/blog-post_11.html και https://reportanimalabusegreece.blogspot.com/2019/05/blog-post_25.html .

Επιπλέον, όσον αφορά τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ζώων, η A R T - Animal Rescue Team - Ομάδα Απεγκλωβισμού Ζώων είναι η πρώτη πανελλήνια εθελοντική ομάδα διάσωσης-απεγκλωβισμού ζώων και αποτελεί οργανωμένη δομή, αποτελούμενη από εθελοντές. Είναι απόγονος της Ε.Μ.Α.Ζ.-Ειδικής Μονάδας Απεγκλωβισμού Ζώων που λειτουργούσε από το 2014 έως και το 2018. Σκοπός της ίδρυσης, καθώς και της δράσης της μονάδας είναι η έρευνα, η διάσωση, ο απεγκλωβισμός ζώων, ήμερων και "άγριων" ζώων, δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, των οποίων η ζωή βρίσκεται σε επικείμενο, έμμεσο ή άμεσο, κίνδυνο χωρίς να μπορούν να διασωθούν από μόνα τους, να βρουν μια διέξοδο διαφυγής χωρίς την ανθρώπινη παρουσία και συνδρομή. 


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog Report Animal Abuse Greece.