Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Σήμανση ("τσιπ") & καταγραφή ζώων συντροφιάς


Η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς καθορίζεται και είναι υποχρεωτική κατά το Νόμο 4039/2012 ως τροπ. από άρ. 46 του Ν. 4235/2014, είτε ένα ζώο είναι αδέσποτο, είτε δεσποζόμενο, διότι έτσι:
(α) εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε ζώου (η ικανότητα παρακολούθησης κι ανίχνευσης της κατοχής του) και η αντιστοίχιση με τα ατομικά στοιχεία συγκεκριμένου ιδιοκτήτη,
(β) περιορίζεται το φαινόμενο της εγκατάλειψης δεσποζόμενων ζώων και διευκολύνονται τα προγράμματα περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων και
(γ) δημιουργείται ένα σημαντικό εποπτικό εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές, κατά το σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων ελέγχου και εκρίζωσης σημαντικών ζωοανθρωπονοσογόνων παραγόντων, επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία (π.χ. ιός της λύσσας).
H σήμανση και καταγραφή αφορά όλους τους σκύλους και όλες τις γάτες (Άρ. 22 παρ. 2), συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών σκύλων, οι σκύλοι φύλαξης ποιμνίων και οι σκύλοι ειδικού σκοπού (σκύλοι έρευνας και διάσωσης, σκύλοι οδηγοί). Για τη σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αρμόδιος είναι ο Δήμος.
Οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη ενός ζώου συντροφιάς καθορίζονται ως εξής (Άρ. 5):
- μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου πριν αυτό εγκαταλείψει τον τόπο γέννησής του και οπωσδήποτε εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη γέννησή του ή ενός μήνα από την εύρεση/απόκτησή του, κατά περίπτωση,
- δηλώνει μέσα σε 5 ημέρες την απώλεια του ζώου σε κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί και είναι χρήστης της διαδικτυακής βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους,
- απευθύνεται σε πιστοποιημένο κτηνίατρο-χρήστη της Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων (ΔΗΒΔ) για την επικαιροποίηση οποιασδήποτε μεταβολής αφορά την ιδιοκτησία του ζώου (π.χ. ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, διεύθυνση, τηλέφωνο, αλλαγή ιδιοκτήτη κ.ά.) ή το ζώο (π.χ. θάνατος) εντός 15 ημερών από τη μεταβολή,
- σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή και το παραδίδει σε αυτόν, λαμβάνοντας αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου στη ΔΗΒΔ, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου,
- προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς ιδιοκτητών που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας) με επιβάρυνση των ιδιοκτητών μόνο σε ότι αφορά το κόστος προμήθειας του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης (Άρ. 4 παρ. 3).
Η διαδικασία σήμανσης και καταγραφής ενός ζώου συντροφιάς ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης από τη ΔΗΒΔ και εκτυπώνεται εις διπλούν, ένα για τον κτηνίατρο κι ένα για τον ιδιοκτήτη. Ο μοναδικός κωδικός (barcode) της Ηλεκτρονικής Σήμανσης του ζώου συντροφιάς εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης (Άρ. 4 παρ. 8). Δείτε τη μορφή του πιστοποητικού:


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.