Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2016

"Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας pet shop"


       

       Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ΄αριθμόν 266541/2003 Υπουργικής Απόφασης (δείτε την ολόκληρη ΕΔΩ) (ΦΕΚ 1671/τ.Β΄/13-11-2003), η οποία ακόμη ισχύει σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 107/2016 από 06/04/2016 γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που προβλέπει η άρ. 6 παρ. 4 του Ν. 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 παρ. 3 περ. β΄του Ν. 4235/2014, προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αδείας λειτουργία καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών, ως εξής:

(Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. 266541/31-10-2003 (ΦΕΚ1671, τ.Β΄/ 13-11-2003 & ΦΕΚ1308, τ.Β΄/16-6-2011)

α) κάθε σκύλος ή γάτα πρέπει να έχει στη διάθεσή του χώρο διατάσεων (μήκους, πλάτους, ύψους) που του επιτρέπεται να στρέφεται ελεύθερα, προκειμένου να περιποιηθεί το σώμα του, να κατακλίνεται χωρίς περιορισμό, να ανασηκώνεται στα πίσω πόδια του και να είναι τουλάχιστον διπλάσιος των διατάσεων του, στη μέγιστη ηλικία διατήρησής του στο κατάστημα πώλησης.
β) ο κλωβός φιλοξενίας πρέπει να είναι από υλικό που επιτρέπει στα ζώα να βλέπουν το ένα το άλλο, να επιτρέπει τα πόδια τους να στηρίζονται κανονικά (όχι πλέγμα), να είναι εύκολο να απολυμανθεί και να καθαριστεί, καθώς και να μην είναι επιβλαβές για την υγεία του (πρόκληση ατυχημάτων).
γ) τα ζώα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε νερό και η τροφή που χορηγείται να είναι πλήρης  και ισορροπημένη.
δ) οι ταΐστρες και οι ποτίστρες πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται σε τέτοια θέση, ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του νερού και της τροφής από τα κόπρανα και τα ούρα των ζώων.
ε) να εξασφαλίζεται η προστασία των ζώων από αντίξοες συνθήκες (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) με την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων κλιματισμού και εξαερισμού.
στ) τα ζώα δεν πρέπει να εκτίθενται σε χώρους έξω από το κατάστημα πώλησης
ζ) τα ζώα πρέπει να προστατεύονται από θορύβους, έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία και από πυρκαγιά.
η) στους χώρους διαμονής των ζώων να προβλέπεται επαρκής φωτισμός και αερισμός.
θ) οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς, να μην επιτρέπουν στα ζώα να διαφύγουν και να μην είναι δυνατόν να κλαπούν.
ι) πρέπει να υπάρχει χώρος απομόνωσης των ασθενών ζώων.
ια) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την άσκηση του ζώου, ιδιαίτερα μεγαλόσωμων φυλών και μεγάλης ηλικίας, εκτός των κλωβών διαμονής τους.
ιβ) ο υπεύθυνος του καταστήματος υποχρεούται να μεριμνά για την υγεία των ζώων και την αντιμετώπιση των ασθενειών.
ιγ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο εισόδου και εξόδου των ζώων.
ιδ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο απολυμάνσεων των χώρων διαμονής των ζώων και του εξοπλισμού τους.
ιε) για κάθε ζώο πρέπει να υπάρχει φάκελος, στον οποίο να φυλάσσεται το υγειονομικό πιστοποιητικό του, το διαβατήριο του, ο κωδικός της εκτροφής από  την οποία προέρχεται, το τιμολόγιο απόκτησης του ζώου, οι κτηνιατρικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί ανάλογα με την ηλικία του ζώου και οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον αριθμό σήμανσής του.

Η μέγιστη ηλικία διατήρησης είναι:
-Μικρόσωμοι σκύλοι: 4 μηνών
-Μεγαλόσωμοι σκύλοι: 3 μηνών
-Γάτες: 4 μηνών
ενώ, ο μέγιστος χρόνος παραμονής είναι μέχρι 30 ημέρες.

     Επίσης:
α) Οι νεογέννητοι σκύλοι που αγοράζονται σημαίνονται με ευθύνη του νέου ιδιοκτήτη τους, σύμφωνα με τoν Νόμο 4039/12 ως τροπ. με άρ. 46 του Ν. 4235/14, από κτηνίατρο της επιλογής του τελευταίου και πριν την ολοκλήρωση της πώλησης.
β) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να έχουν απογαλακτισθεί και να είναι σε θέση να λάβουν μόνα τους την τροφή τους.
γ) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να είναι υγιή και χωρίς παράσιτα.
Ένα τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης πρέπει να αναγράφεται στην πρόσοψη του καταστήματος και η άδεια που χορηγείται έχει ισχύ δύο έτη.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.