Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

Οι περιορισμοί στη διατήρηση ζώων συντροφιάς σε οικίες-Ώρες κοινής ησυχίας


Σύμφωνα με το άρ. 8 του Ν. 4039/12 που δεν τροποποιήθηκε με τον μεταγενέστερο Ν. 4235/14, αλλά και την υπ΄αριθμόν 1615/4-4-12 διευκρίνιση της Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών, σχετικά με τους περιορισμούς των ζώων συντροφιάς σε οικίες, ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαµερίσµατα και πάνω, επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαµέρισµα (χωρίς να τίθεται περιορισμός ως προς το είδος και τον αριθμό τους) µε την προϋπόθεση ότι αυτά:
 • α)διαµένουν στο ίδιο διαµέρισµα µε τον ιδιοκτήτη τους ή τον κάτοχό τους,
 • β)δεν παραµένουν µόνιµα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαµερίσµατος,
 • γ)η παραµονή στα διαµερίσµατα πολυκατοικιών τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονοµικών διατάξεων και των αστυνοµικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας και
 • δ)έχουν ελεγχθεί ηλεκτρονικά, έχουν σηµανθεί, καταγραφεί και φέρουν βιβλιάριο υγείας.
Δεν µπορεί να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς µε τον κανονισµό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό µπορεί να περιορίζεται ο µέγιστος αριθµός των ζώων, που επιτρέπονται, στα δύο (2) ζώα ανά διαµέρισµα. (Δηλαδή, ο κανονισμός μπορεί να επιβάλει περιορισμούς μόνο για σκύλους και γάτες, ήτοι μόνο 2 σκύλοι ή μόνο 2 γάτες ή 1 σκύλος & 1 γάτα.)

 1. Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς, που έχουν σηµανθεί και καταχωρηθεί νοµίµως και φέρουν βιβλιάριο υγείας, στις µονοκατοικίες µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής µεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις και οι αστυνοµικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. (Εδώ, δεν προβλέπεται κανένας περιορισμός ως προς τον αριθμό των ζώων που διατηρούνται ή τους χώρους διατήρησης αυτών.)
 2. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραµονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Επιτρέπεται όµως στην πυλωτή, στην ταράτσα, στον ακάλυπτο χώρο και στον κήπο εφόσον υφίσταται η οµόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών.
 3. Οι ανωτέρω αριθµητικοί περιορισµοί ισχύουν ΜΟΝΟ για σκύλους και γάτες. Για τα λοιπά ζώα συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι όροι της παραγράφου 2.
Το άρ. 17 της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/2000/1995, η οποία δεν έχει καταργηθεί και ορίζει διαφορετικά τους αριθμητικούς περιορισμούς των ζώων συντροφιάς και τους χώρους διατήρησης αυτών, δεν πρέπει να εφαρμόζεται, καθόσον καταργείται με το άρ. 23 του Ν. 4039/12, όπως και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά.

Άρα:
 • Κανείς δεν μπορεί να σου απαγορέψει να έχεις κατοικίδιο ζώο σε οικία.
 • Για πολυκατοικίες, εφόσον υπάρχει κανονισμός και τηρείς τις προϋποθέσεις, μπορείς να έχεις το πολύ δύο από αυτά.
 • Στις μονοκατοικίες, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ως προς τον αριθμό και τους χώρους διατήρησης.

 Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
 • Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
 • Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
 • Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
 • Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.
Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος και με διοικητικό πρόστιμο 500€.


Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog "Report Animal Abuse Greece-Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.