Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017

"Διατάραξη ησυχίας-Οχλήσεις περιοίκων για γαβγίσματα σκύλων"


     Η φωτογραφία του εν λόγω άρθρου δε θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο παρά κωμική! Κι αυτό γιατί κάποιοι συνάνθρωποί μας ενοχλούνται γιατί … οι σκύλοι γαυγίζουν! Αναφέρομαι σε περιπτώσεις που οι εν λόγω σκύλοι, είτε είναι αδέσποτοι, άρα κανείς δε μπορεί να κάνει κάτι πρόσφορο, είτε είναι δεσποζόμενοι κι απλά μπορεί να γαυγίσουν κάποια στιγμή, ως φυσιολογική συμπεριφορά. Δεν αναφέρομαι στους δεσποζόμενους που βρίσκονται μόνιμα σε μπαλκόνι, ταράτσα, κλπ.
     Ωστόσο, οφείλουμε να τηρούμε τη νομοθεσία ως εξής:

~Ώρες κοινής ησυχίας:
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 1 & 2 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:
·        Κατά τη θερινή περίοδο από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.
·        Κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.
·  Θερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα από την 1 Απριλίου έως την 30 Σεπτεμβρίου.
·    Χειμερινή περίοδος, λογίζεται το χρονικό διάστημα, από την 1 Οκτωβρίου έως την 31 Μαρτίου.

~Καθόλο το 24ωρο:
Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη υπ΄ αριθμόν 3, άρ.1, παρ. 3 του 1996:

«Οι κάτοικοι κατοικίδιων ζώων ή πτηνών υποχρεούνται όπως λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε αυτά να μην διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την ησυχία των περιοίκων.»

Η παραβίαση της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης μέχρι πρότινος διωκόταν σε βαθμό πταίσματος και οι παραβάτες τιμωρούνταν (κατά το άρ. 12, παρ. 6 του Ν.1481/1984 σε συνδ. με αρ. 417 Π.Κ.) με κράτηση ή πρόστιμο, αλλά συνήθως συνέβαινε μόνο το 2ο με επιβολή διοικητικού προστίμου των 500€ ή συστάσεις (άρ. 35 περ. 26 του Ν. 4830/21). 
Την 01/07/2019 το άρθρο 417 Π.Κ., που τιμωρεί την διατάραξη ησυχίας, καταργήθηκε, ενώ επανήλθε με την ψήφιση του Ν. 4637/2019 άρθρο 10 την 18/11/2019, αλλά ως πλημμέλημα.

«Διατάραξη ησυχίας»-«Όλες οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.»

Το ύψος κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 1€ ούτε ανώτερο από 100€. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος είχε καταδικασθεί με χρηματική ποινή προς 3€ την ημέρα και 100 ημερήσιες μονάδες, η τελική ποινή του θα ανερχόταν σε 300€.
Επιπλέον, ισχύει και επιβολή διοικητικού προστίμου 500€ για κάθε ζώο, σύμφωνα με το άρ. 35 περ. 26 του Ν. 4830/21.
Η ΕΛ.ΑΣ., πέραν των ανωτέρω, έχει καθήκον την επίλυση αστικών διαφορών από τις οποίες μπορεί να προκύψουν άλλα αδικήματα μεταξύ πολιτών. Όλοι οφείλουμε να τηρούμε τους όρους ευζωίας ενός ζώου και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπο λαμβάνοντας οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο για την αποφυγή οχλήσεων. Η μη τήρηση των όρων ευζωίας και εν προκειμένω, η περίπτωση ενός σκύλου μόνιμα σε ένα μπαλκόνι, τιμωρείται αυστηρά.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece»