Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2017

Φίμωτρο σε σκύλο: υποχρέωση για όλους ή εξατομικευμένη περίπτωση;

          
         Πολύ συχνά ακούγεται ή γράφεται ότι η τοποθέτηση φίμωτρου σε σκύλο κατά τον περίπατο ή τη μετακίνησή του είναι υποχρεωτική για όλους τους σκύλους. Όμως, σύμφωνα με το νόμο 4039/12 «…δεν θεσπίζεται … γενική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη σκύλου να τοποθετεί φίμωτρο σε αυτό προκειμένου να κυκλοφορήσει…». Σε περίπτωση που προκληθεί βλάβη ή ζημία σε τρίτον, εφαρμογή έχουν:
  • το άρ. 308 «Απλή σωματική βλάβη» (ή σε συνδ. με άρ. 15 ή 309 ή 314-315 Π.Κ.) του Ποινικού Κώδικα, το οποίο είναι πλημμέλημα και διώκεται κατ΄ έγκληση (με κατάθεση παραβόλου), 
  • το άρ. 435 «Πρόκληση κινδύνου με ζώα» του Ποινικού Κώδικα, που αφορά ζώα με επικίνδυνα ελαττώματα, είναι πταίσμα και διώκεται αυτεπαγγέλτως, και   
  • το άρ. 924 «Ευθύνη του κατόχου ζώου» του Αστικού Κώδικα.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν 161.597 από 04/04/2012 διευκρινιστική εγκύκλιο της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Κων/νας προς τον κ. Δημόσιο Κατήγορο Αθηνών, «…στο άρ. 5 του Ν. 4039/12 προβλέπονται οι υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (σήμανση και καταγραφή τους, έκδοση βιβλιαρίου υγείας, τήρηση κανόνων ευζωίας, κτηνιατρικές εξετάσεις κ.λ.π.). Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ευθύνη, κατ΄ άρθρο 924 Αστικού Κώδικα -βλέπε παρακάτω-, του κατόχου ζώου συντροφιάς για κάθε ζημία ή βλάβη που αυτό προκαλεί, χωρίς να προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις του κατόχου, ώστε να αποφευχθεί η ζημία ή βλάβη. Επιπλέον, η επόμενη παράγραφος εξειδικεύει τις υποχρεώσεις κάθε ιδιοκτήτη σκύλου αναφέροντας ότι οφείλει να μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του ζώου πάντα με συνοδό και να παίρνει κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ο σκύλος του από το χώρο ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους, χωρίς ουδέν να αναφέρεται περί τοποθέτησης φίμωτρου, όπως προβλεπόταν σχετικά για την «κυκλοφορία των κυνών εντός των πόλεων» στο άρθρο 3 της Υγειονομικής Διάταξης 102124/1938. Ωστόσο, το άρθρο 21 του ν. 4039/12 προβλέπει, παραπέμποντας στο άρ. 5 παρ. 2 και 3, την επιβολή διοικητικών προστίμων στον κύριο/κάτοχο/συνοδό/φύλακα σκύλου σε περίπτωση που αυτός δεν τηρήσει τους κανόνες για τον «ασφαλή περίπατο» του σκύλου. Εξ αυτού συνάγεται ότι αν ο ασφαλής περίπατος του συγκεκριμένου κάθε φορά ζώου προϋποθέτει την τοποθέτηση φίμωτρου σε αυτό, η παράλειψη τοποθέτησής του συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 4039/12. Πρέπει, λοιπόν, να κρίνεται κατά περίπτωση αν ο περίπατος ορισμένου ζώου δεν είναι ασφαλής (για ανθρώπους ή πράγματα), είτε γιατί δεν φέρει φίμωτρο, είτε γιατί ο συνοδός του δε το κρατάει δεμένο από κατάλληλο ιμάντα και αναλόγως να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 διοικητικά πρόστιμα. Δεν θεσπίζεται, δηλαδή από το νόμο γενική υποχρέωση κάθε ιδιοκτήτη σκύλου να τοποθετεί φίμωτρο σε αυτό προκειμένου να κυκλοφορήσει (όπως προβλεπόταν από το άρθρο 3 της Υγειονομικής Διάταξης 102124/1938, η οποία ρυθμίζει διαφορετικά το ως άνω ζήτημα και συνεπώς οι κυρώσεις που αυτή προβλέπει δεν πρέπει να εφαρμόζονται) πλην, όμως, εφόσον κατά περίπτωση, η τοποθέτηση του φίμωτρου ή ιμάντα είναι απαραίτητη για την ασφαλή, για ανθρώπους και πράγματα, κυκλοφορία του συγκεκριμένου ζώου, αυτά πρέπει να τοποθετούνται, άλλως να επιβάλλονται οι κατά το άρθρο 21 Ν. 4039/12 διοικητικές κυρώσεις.».

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 308 Ποινικού Κώδικα
Απλή σωματική βλάβη
    1.  Όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι όλως ελαφρά, τιμωρείται με κράτηση έως 6 μήνες ή με πρόστιμο έως 3.000 ευρώ.
    2.  Η σωματική βλάβη της παρ. 1 δεν είναι άδικη όταν επιχειρείται με τη συναίνεση του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.
    3.  Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.

Άρθρο 435 Ποινικού Κώδικα
Πρόκληση κινδύνου με ζώα
Όποιος: α) αφήνει να περιφέρεται ελεύθερο άγριο ζώο ή ζώο που έχει επικίνδυνα ελαττώματα.
β) παραλείπει να πάρει τα προφυλακτικά μέτρα που απαιτούνται για να αποτραπούν οι βλάβες από τέτοια ζώα ή μέτρα που έχουν διαταχθεί από την αρμόδια αρχή.
γ) διατηρεί επικίνδυνο άγριο ζώο χωρίς άδεια της αστυνομικής αρχής.
δ) ερεθίζει σκυλιά εναντίον ανθρώπων, τιμωρείται με πρόστιμο ή με κράτηση 2 μηνών.

Άρθρο 924 Αστικού Κώδικα
Ευθύνη του κατόχου ζώου
Ο κάτοχος ζώου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ' αυτό σε τρίτον. Αν η ζημία έγινε από κατοικίδιο ζώο που χρησιμοποιείται για το επάγγελμα, τη φύλαξη της κατοικίας ή τη διατροφή του κατόχου του, αυτός δεν ευθύνεται, αν αποδείξει ότι δεν τον βαρύνει κανένα πταίσμα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου.

Ο Διαχειριστής
Δρίβας Ευάγγελος

Για οποιαδήποτε άλλη απορία απευθυνθείτε στη σελίδα & blog «Report Αnimal Αbuse Greece - Καταγγελίες Κακοποίησης Ζώων Ελλάδας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.